Nickerie.Net, zondag 11 mei 2008


Onderzoeker redt data van gesmolten Space Shuttle-harddisk

Dimitri Reijerman

Een medewerker van datarecoverybedrijf Kroll Ontrack is er in geslaagd om onderzoeksdata te herstellen van een gesmolten harddisk die toebehoorde aan de in 2003 verongelukte Space Shuttle Columbia. De harddisk werd tijdens de Columbia-missie gebruikt om data op te slaan van een onderzoek naar de eigenschappen van xenongas in de ruimte. Hoewel gedurende de missie een groot deel van de bevindingen al naar de aarde was gestuurd, wist datahersteldeskundige Jon Edward de nog ontbrekende data van een zwaar gehavende harddisk te redden. Hierdoor kon het wetenschappelijk onderzoek alsnog worden gepubliceerd.

Beschadigde harddisk, afkomstig van verongelukte Columbia

De schijf was, net als andere brokstukken van de Shuttle, kort na het ongeluk gevonden in de Amerikaanse staat Texas en werd na zes maanden door de Nasa naar Kroll Ontrack gestuurd. Volgens Edwards bestond de nauwelijks meer als zodanig herkenbare harde schijf op het eerste gezicht uit niet meer dan twee stukken metaal die aan elkaar kleefden. De harddisk was tijdens de ontploffing van de Columbia-shuttle in de atmosfeer overduidelijk ernstig verbrand en gedeeltelijk gesmolten. Edwards constateerde verder dat niet niet alleen plastic en metalen onderdelen waren gesmolten, maar dat ook de beschermlaag, die de platters tegen stof en vuil moest beschermen, was aangetast.

Toch bleken de platters van de 340 Megabyte-schijf bij nadere inspectie niet onherstelbaar beschadigd; de harddisk was slechts voor de helft gevuld met onderzoeksdata en juist dit gedeelte bleek relatief intact, waardoor een reddingspoging kon worden ondernomen. Ook bleek het gehanteerde bestandssysteem afkomstig te zijn van een oude DOS-variant, waardoor de data ongefragmenteerd was weggeschreven. Door de platters met een chemische substantie te reinigen en ze in een nieuw loopwerk te plaatsen, kon Edward 99 procent van de verloren gewaande data terughalen. Het gehele recovery-proces nam twee dagen in beslag, zo bericht AP. Helaas bleken twee andere schijven die na de noodlottige Shuttle-missie waren teruggevonden zodanig te zijn beschadigd dat hersteloperaties onmogelijk bleken.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /  Tweak /  Nasa

11-05-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics