Nickerie.Net, maandag 19 mei 2008


Professor Mahadew: Nickerie kan energie en bouwmaterialen uit rijstkaf produceren
Geplaatst: 14/05/2008

Nickerie -  De uit Nickerie afkomstige hoogleraar Dewanand Mahadew heeft gisteren samen met ingenieur Naresh Kalpoe een presentatie gehouden hoe Nickerie energie en bouwmaterialen uit padiekaf kan gaan produceren. Professor Mahadew die verbonden is aan het Institute for Scientific, Technological & Industrial Research (INSTIR), zei dat gelet op de snelle veranderingen in de wereld, Nickerie behoefte heeft aan duurzame versterking van haar eigen economie.

Prof. Dr. Dewanand Mahadew

De economie groeit en de dynamiek van de veranderingen in het vraag- en aanbod mechanisme is ongekend groot, zei Mahadew zelfverzekerd. In zijn uitgekiend plan wijst hij erop dat de tijd er nu rijp is om met tastbare zaken te beginnen. Uit onderzoek blijkt dat Nickerie meer kan halen uit padiekaf. Zo is het volgens de professor mogelijk om naast energie ook cement en andere bouwmaterialen waaronder bouwstenen te vervaardigen. De INSTIR-topman zegt dat de zogeheten Red Bricks-bouwstenen op basis van red mud (afkomstig uit Suralco) en rijstkaf worden gemaakt. Mahadew toonde zijn gehoor dan ook een van de vervaardigde stenen die volledig op alle aspecten door TU Delft zijn onderzocht en goed bevonden. Ook liggen de productiekosten veel lager dan de normale betonstenen.

 

Ingenieur Naresh Kalpoe, specialist verbrandingssytemenIngenieur Naresh Kalpoe, specialist verbrandingssytemen

INSTIR beschikt verder over de mogelijkheid om verbrandingssystemen voor het drogen van padie op te zetten, waarbij rijstkaf als brandstof wordt gebruikt. Primair staat dan ook dat de gebruikte staatsolie zoveel als mogelijk wordt vervangen. Mahadew voegde eraan toe dat gelet op de bloei binnen de sector, niet uit het oog moet worden verloren om steeds kostenverlagend te werken. Voorts zegt hij voorstander te zijn dat geld gegenereerd uit de rijstsector, terug geļnvesteerd wordt in de sector en niet wegvloeit naar andere sectoren.

Er zijn reeds vergaande gesprekken gevoerd met de ministeries van LVV, ATM, OW en het Nimos. Van de LVV-minister zei Mahadew dat deze vierkant achter deze plannen staan en de ondersteuning zal bieden. Er is verder gesproken met de leiding van de Suralco die de red mud nog ter beschikking moet stellen. Professor Mahadew deed verder uit de doeken dat er binnen zes maanden een pilotproject in Nickerie gedraaid zal worden, zodat men meer zicht en vertrouwen krijgt in het geheel. Het traject op weg naar productie zal niet lang op zich laten wachten, aldus professor Mahadew.

Danny Jibodh

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

14-05-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics