Nickerie.Net, woensdag 14 mei 2008


'Groeiende samenwerking Nederland-Suriname'

PARAMARIBO - Goede betrekkingen tussen Nederland en Suriname blijven een gemeenschappelijk belang. Daarover zijn premier Jan Peter Balkenende en de Surinaamse president Ronald Venetiaan het eens. „Er is lange tijd onvoldoende gesproken”, aldus Balkenende. De Nederlandse premier en de Surinaamse president zeiden dit dinsdag na een onderhoud in Paramaribo. Balkenende toonde zich onder de indruk van de ontwikkelingen in Suriname. „De economie groeit, de democratie is stevig verankerd.” Balkenende bezoekt het land samen met minister Maxime Verhagen (Buitenlandse Zaken).

  Premier Balkenende Premier Balkenende

Zowel Balkenende als Venetiaan hecht grote waarde aan een gezamenlijke conferentie over het milieu, die in september dit jaar in Paramaribo wordt gehouden. Ongeveer vijftig landen en internationale organisaties zoals de Wereldbank, zullen praten over het tegengaan van ontbossing en het stimuleren van duurzame ontwikkeling.

Ook de samenwerking tussen informatiediensten, de luchtvaartbetrekkingen en het overleg over vraagstukken met een mondiaal karakter zullen worden geïntensiveerd. De relatie op regeringsniveau zal volgens Balkenende steeds hechter worden, telefonisch contact zal worden opgevoerd.

Belangrijk punt op de politieke agenda was de strenge controle van passagiers uit Suriname, zoals die op Schiphol geldt. Die is bedoeld om de import van cocaïne via bolletjesslikkers in te dammen. „Nederland garandeert menswaardigheid, aldus Balkenende in reactie op uitspraken van de Surinaamse president over een „mensonwaardige bejegening”. Venetiaan en Balkenende zijn het erover eens dat de controles moeten doorgaan om de drugstransporten terug te dringen. De beide landen zullen samen kijken hoe de kwestie verder aan te pakken.

Balkenende haalde in Paramaribo ook de slavernij aan. Hij betreurt het leed dat die heeft teweeggebracht. Hij had bij zijn vorig bezoek al gewezen op de „pijnlijke episodes in de historie”. De herinnering moet volgens hem levend worden gehouden. Hij verwees naar het slavernijmonument in Amsterdam en zei dit jaar op 1 juli persoonlijk aanwezig te zullen zijn bij de herdenking van 145 jaar afschaffing van de slavernij in Suriname.

In een tafelrede tijdens een lunch met Venetiaan voegde Balkenende hier aan toe dat „namens de Nederlandse regering al eerder spijt betuigd is” over het leed dat is veroorzaakt door slavernij en slavenhandel. „Die woorden blijven vanzelfsprekend gelden” aldus de premier.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Telegraaf

14-05-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics