Nickerie.Net, vrijdag 16 mei 2008


Dorpshoofden West-Suriname accepteren op non-actief stellen niet
Geplaatst: 16/05/2008

Nickerie -  De drie dorpskapiteins van de inheemse dorpen Washabo, Section en Apoera, die recentelijk op non-actief zijn gezet door een actiegroep, delen de mening dit niet te accepteren. Actiegroep-voorman Jeffrey Armaketo deelde DBS mede dat zij het doel nastreven om de drie kapiteins, die al zeker 11 jaren leiding geven aan de respectieve dorpen, weg te halen en te vervangen door 1 kapitein. Volgens Armaketo zijn er al drie pogingen gedaan, die echter zijn mislukt. De vierde poging waarin hijzelf de leiding voert met ongeveer 20 personen, is het uiteindelijk gaan lukken.

De actiegroep vindt dat de kapiteins gedurende hun leiding geen zichtbare ontwikkelingen uit eigen initiatief hebben gebracht en al die tijd verdeeldheid tussen de dorpelingen onderling hebben gezaaid. Armaketo zei dat dit duidelijk te merken is aan frequente vechtpartijen onder de jongeren van de dorpen. Ook vindt de actiegroep, die bestaat uit personen van de verschillende dorpen, dat hun recht op vrije meningsuiting hen is ontnomen door de dorpsbeheerders. De actiegroep vindt dat de dorpskapiteins geen overleg plegen met het volk en proberen met het sluiten van geheimzinnige overeenkomsten het volk voor de gek te houden. Als voorbeeld haalt de actiegroep de situatie van de twee goudpontons aan.

De op non-actief gestelde kapiteins Ricardo Mac Intosh (Washabo) en Carlo Lewis (Apoera) zeggen dat zij dit niet accepteren. Mac Intosh gaf aan dat de actiegroep een lijst met verzamelde handtekeningen misbruikt voor heel iets anders dan wat het volk was voorgehouden. Mac Intosh zegt dit ernstig te betreuren. “Het is een verrassing voor de mensen”, vulde hij aan. De kapitein van Washabo zegt dat de gemoederen in zijn dorp enorm verhit waren, maar na een bijeenkomst deze enigszins weer is afgekoeld. Over zijn relatie met de actiegroep zei Mac Intosh dat deze wel goed is en hij bereid is de groep te ondersteunen in het proces op weg naar een verkiezing. Zelf is hij straks 11 jaren aan het bewind.

Zijn collega Carlo Lewis van Apoera weerspreekt wat de actiegroep naar voren heeft gebracht. Ook Lewis zegt in goed contact te staan met de actiegroep o.l.v. Jeffrey Armaketo. Wel benadrukte Lewis dat de groep geen enkel draagvlak heeft zoals beweerd wordt. De kapitein van Apoera ziet niet in hoe de actiegroep eerst meedeelt een “survey” te zullen houden over het idee om een kapitein voor het gebied aan te stellen, en plotseling komt met het op non-actief stellen van de drie dorpshoofden. Lewis zegt het voorstel te hebben gedaan aan de groep om te komen praten, maar ziet dat de groep op een ander pad verder loopt. Ook hij zegt met klem de non-actief stelling niet te accepteren.

DBS heeft verder kunnen vernemen dat delen van de actiegroep zich momenteel in Paramaribo bevinden, waar de dc van Sipaliwini zal worden gesproken over de ontstane situatie. Het is niet bekend hoe groot de delegatie is. Wel maken Jeffrey Armaketo en de nu waarnemend kapitein van de dorpen, tevens RR-voorman Lesley Edwards, deel uit van de afgereisde groep. Het is verder niet uitgesloten dat de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) zich met deze kwestie zal gaan bemoeien. Kapitein Nardo Aroepa van Section was niet bereikbaar voor enig commentaar. In het verleden was het wel zo dat er maar een kapitein heerste over het hele gebied. Vandaag de dag tellen de drie inheemse dorpen gelegen langs de Corantijnrivier bijkans tweeduizend inwoners. De rust in de drie dorpen is nog niet helemaal teruggekeerd.


Danny Jibodh

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

16-05-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics