Nickerie.Net, woensdag 14 mei 2008


Suriname treedt toe tot Europees rechtshulpverdrag

Ivan Cairo, 14/05/2008

Paramaribo - Suriname gaat toetreden tot het Europees rechtshulpverdrag en het rechtshulpverdrag met Nederland wordt uitgebreid op het stuk van uitvoering van strafvonnissen. Zowel justitieminister Chandrikapersad Santokhi als Maxime Verhagen (Buza) van Nederland vindt het belangrijk dat Suriname tot het multilateraal Europees verdrag treedt, zodat gevonniste personen aan elkaar overgedragen kunnen worden. Naast intensivering van de drugsbestrijding zijn de ministers gistermiddag nagegaan hoe de justitiële samenwerking tussen Paramaribo en Den Haag uit te breiden en te verdiepen. Het gesprek vond plaats in het 'Opa Doeli' doorgangshuis voor jeugdige delinquenten, waarna de bewindslieden de pers kort te woord stonden.

De ministers Maxime Verhagen en Chandrikapersad Santokhi wisselen cadeautjes uit na hun overleg in het 'Opa Doeli' doorgangshuis gistermiddag.- dWT foto/ Ivan Cairo

Reeds heeft De Nationale Assemblee toetreding tot het Europees verdrag voor overdracht van veroordeelde personen al goedgekeurd, maar is aanpassing van de Surinaamse wetgeving nodig, zodat de uitvoering wettelijk wordt geregeld. De Europese Unie heeft reeds groen licht gegeven voor Surinames toetreding via Nederland en de vereiste wetgeving is daar al ontwikkeld. Het moet echter nog voor goedkeuring aan de Raad van Ministers en het parlement worden aangeboden, zodat Suriname volledig kan participeren aan het verdrag.

“Het is juist goed dat Suriname op dit punt zover is om toe te kunnen treden tot dat multilateraal verdrag en wij zullen ons vanuit Nederland inzetten, opdat toetreding zo snel mogelijk zou kunnen plaatsvinden. Ik denk dat het in beider belang is dat Suriname nu toetreedt, zodat op dat punt de overname goed geregeld kan worden”, stelt Verhagen.

De Nederlandse bewindsman is zeer ingenomen met het tempo waarop de samenwerking momenteel plaatsvindt en justitiële projecten worden uitgevoerd. Echter erkent hij tegelijkertijd dat een zware wissel wordt getrokken op het justitieel apparaat hier. Verhagen is vooral onder de indruk van de wijze waarop Suriname inhoud geeft aan de samenwerking tussen politie en brandweer van de twee landen, rechtshulpverzoeken en “justitiële stappen die zijn gezet op het stuk van wetgeving”.

Santokhi voegt eraan toe dat de algemene indruk is dat de samenwerking heel goed gaat. Afgesproken is dat bij knelpunten rechtstreeks met elkaar zal worden overlegd. Ook is afgesproken dat naast de stuurgroepen die de drugsbestrijding bespreken ook de ministers nu een eigen overlegstructuur krijgen om zaken te bespreken. “Zodat de ministers kunnen kijken wat is afgesproken en in regeerverband daarover ook een uitspraak kunnen doen. Zodat ook vanuit de ministers, dus vanuit de regering monitoring plaatsvindt “, verklaart Santokhi. Het eerste bilateraal overleg vindt al in augustus plaats, wanneer justitieminister Ernst Hirsch-Ballin naar Suriname komt.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

14-05-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics