Nickerie.Net, zaterdag 17 mei 2008


Balkenende: Geen gemenebest, wel hechter contact

Vernon Texel, 17/05/2008

Paramaribo - Suriname lijkt opnieuw ontdekt te zijn door Nederland en wordt omschreven als een “prachtig land met veel natuur en culturen”. Bij zijn recent bezoek aan het land deed premier Jan-Peter Balkenende ook het marrondorp Balingsoela in Brokopondo aan. Daar was hij onder diepe indruk van de leefwijze van de plaatselijke samenleving en kreeg hij er ook zijn eerste kamisa ooit omgehangen.

dWT foto/Coralie de Coene De Nederlandse Premier Jan-Peter Balkenende overhandigt een boek aan een leerling van de lagere school te Balingsoela. De ministers Michel Felisi van Regionale Ontwikkeling (links) en Maxime Verhagen van Buitenlandse Zaken Nederland, kijken geďnteresseerd toe.-.

Nu hij het binnenland heeft bezocht – op aanraden van president Ronald Venetiaan – heeft de Nederlandse regeringsleider Suriname voorgoed in zijn hart gesloten. “Ik ben onder de indruk van de zang en dans en de grote eer waarmee ik en mijn delegatie zijn ontvangen”, maakte hij de plaatselijke gemeenschap duidelijk. Verwantschap klinkt in zijn retoriek van dankbaarheid. Toch hoeven de twee landen voor hem niet opnieuw in een staatsvorm te worden herenigd. Ook niet in een gemenebestrelatie.

“Dat is een beetje lastig. Destijds is de keuze gemaakt voor onafhankelijkheid en hebben we nu een andere relatie. Ik wil niet spreken in termen van een gemenebest, maar eerder in hoe we elkaar kunnen versterken. Kennisoverdracht en intensief contact lijken mij onder meer hele goede uitgangspunten. Daarnaast zijn er nog veel meer mogelijkheden”, ventileert Balkenende zijn standpunt. Bovendien gaat het goed met Suriname en zijn er behoorlijke ontwikkelingen gaande. Als voorbeeld ziet de premier de “goed draaiende economie, het onder controle hebben van de financiële huishouding en de vele contacten tussen bedrijven en organisatie in niet alleen Nederland. En mijn aanwezigheid geeft onze betrokkenheid met het land aan.”

Suriname neemt een belangrijke plaats in bij Nederland, reden waarom Balkenende in betrekkelijk korte tijd het land wederom bezocht. De enorme natuur in Suriname vindt hij geweldig en daarom wil hij zich beter gaan inzetten voor de Nederlandse belofte voor het verhandelen van carbon emissierechten. Het is een verstandige gedachte “en je kunt met elkaar op lange termijn bespreken wat je in de toekomst kan doen”.

Balkenende toont zich daarom voorstander van het intensiever uitwisselen van kennis. Ook die tussen studenten en stagiaires onderling. Probleem is echter dat deze overdracht en het opdoen van ervaring eenzijdig plaatsvinden. Anders dan voor Nederlandse studenten is het absoluut niet makkelijk voor Surinaamse een (studie)visum te krijgen voor Nederland. “Ik hecht veel waarde aan uitwisseling over en weer. Echter spelen enkele technische aspecten aan dit probleem. Het kan natuurlijk beter om de uitwisseling te bevorderen en bij visaverstrekking gaat het om de toetsing van de geloofwaardigheid van mensen die in en uit Nederland gaan.”

Toch is Balkenende niet bij voorbaat tegen het idee om versoepeling voor regels voor studenten. Suriname en Nederland blijven immers verwant aan elkaar. Om dit aspect te benadrukken gaf hij aan een klas op de lagere school van Balingsoela enkele leesboeken cadeau. En hij verzekerde dat de kunstig bewerkte en uitgesneden kalebas met opschrift “welkom in Brokopondo Suriname” een “mooie plaats krijgt in het Torentje (zijn werkkamer) in Den Haag.”.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

17-05-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics