Nickerie.Net, dinsdag 20 mei 2008


Hernieuwde besprekingen Toescheidingsovereenkomst

20/05/2008

Paramaribo - Suriname en Nederland gaan opnieuw proberen de patstelling over de Toescheidingsovereenkomst (TO) vlot te trekken. Suriname wil van de uit 1975 stammende regeling af, maar het voormalige moederland wil daar niet zonder meer aan toegeven. Met name artikel 5 van de overeenkomst ligt zwaar op de maag. Hierin is opgenomen dat de Surinaamse nationaliteit voor betrokkenen, die op de dag van de onafhankelijkheid buiten de Surinaamse landsgrenzen waren, ook in het buitenland verkregen kan worden en zij met hun gezin onvoorwaardelijk tot het grondgebied toegelaten moeten worden.

“Het is mij bekend dat Suriname van alle Nederlanders eist dat zij voor binnenreis in Suriname in het bezit zijn van een geldig visum, ook van de groep Nederlanders die wordt bestreken door artikel 5 van de Toescheidingsovereenkomst. Tijdens mijn bezoek met minister-president Balkenende aan Suriname, op 13 en 14 mei jongstleden, is met Suriname afgesproken het ambtelijk overleg over de TO te hervatten. Daarbij zal ook dit onderwerp aan de orde komen”, schrijft minister Maxime Verhagen van Buitenlandse Zaken, Nederland, aan de Tweede Kamer.

Van alle Nederlanders, ook van de groep Nederlanders die wordt bestreken door artikel 5, wordt daarnaast geëist dat zij voor (langdurig) verblijf in Suriname in het bezit zijn van een verblijfs- dan wel vestigingsvergunning. Balkenende heeft hierover de vorige week ook kort gesproken met president Ronald Venetiaan. Suriname is vastberaden om de rode streep te halen door de Toescheidingsovereenkomst, omdat het doel waarvoor het werd ingesteld, al gehaald zou zijn. Bovendien wil Suriname hierdoor definitief de restanten van het koloniale verleden afsluiten en zich richten op de nieuwe zakelijke, maar betrokken relatie met Nederland.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

20-05-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics