Nickerie.Net, dinsdag 20 mei 2008


Suriname en Guyana gaan criminaliteit bestrijden

Asha Chaturi, 20/05/2008

NIEUW-NICKERIE - Suriname en Guyana gaan samenwerken aan bestrijding van de criminaliteit tussen beide landen. Dat is gistermiddag beklonken in een samenwerkingsovereenkomst, waarin de aanpak van het veiligheidsvraagstuk in zeventien punten is vervat. De overeenkomst werd getekend door de Surinaamse justitieminister Chandrikapersad Santokhi en de Guyanese minister Clement Rohee, van Binnenlandse Zaken.

dWT foto / Asha Chaturi Minister Chandrikapersad Santokhi en zijn Guyanese collega van Buitenlandse Zaken, Clement Rohee, ondertekenen een overeenkomst tussen beide landen voor de bestrijding van de criminaliteit. Met deze handeling, gisteren in Nickerie, werd de samenwerking formeel vastgelegd.-.

Het is de bedoeling dat beide landen gezamenlijk alle vormen van criminaliteit zullen bestrijden. Volgens justitieminister Santokhi is het de eerste keer dat op ministerieel niveau zon overeenkomst wordt getekend. Gebleken is dat in Nickerie de eerste tekenen van grensoverschrijdende criminaliteit zichtbaar zijn, omdat daar de eerste point of entry is wanneer het gaat om personen- en goederenverkeer, gekoppeld aan criminaliteit.

In de overeenkomst wordt gesproken over geweldscriminaliteit, actuele vormen van geweld, samenwerking voor de bestrijding van drugscriminaliteit, wapencriminaliteit, money laundering, mensenhandel, smokkelactiviteiten en de veelvoorkomende zeepiraterij. Ook is aandacht besteed aan een rechtshulpverdrag om informatie uit te wisselen tussen beide landen. Ze zullen contactpunten hebben om de samenwerking tot een succes te maken, waarbij uitwisseling van personeel tussen beide landen niet is uitgesloten. Wat zeepiraterij betreft, heeft minister Rohee aangegeven dat hijzelf als contactpersoon zal optreden.

Volgens Santokhi hebben beide landen waardevolle presentaties gehouden met veel overeenkomsten. Problemen zullen makkelijker opgelost worden door goed met elkaar samen te werken. Minister Rohee erkent de uitdagingen die beide landen tegemoet gaan en die alleen middels gezamenlijke inspanningen aangevochten zullen kunnen worden. Volgens hem is handhaving van de veiligheid op zowel nationaal, regionaal als internationaal niveau niet alleen nodig om criminelen op te sporen, maar ook om andere ontwikkelingsactiviteiten te bevorderen tussen regering en volk van beide naties.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

20-05-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics