Nickerie.Net, dinsdag 20 mei 2008


Regering zoekt alternatieve bauxietverwerkingsplant

Eliézer Pross, 20/05/2008

PARANAM - Het exclusieve recht voor het opzetten van een bauxietverwerkingsplant in West-Suriname is niet meer alleen aan BHP Billiton en Suralco als joint venture (partners) voorbehouden. Dit zegt minister Gregory Rusland van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), die aangeeft dat de overheid nu ook met derden gaat praten over het opzetten van een alternatief plant, naast Paranam. Volgens de bewindsman zijn gesprekken over Bakhuys/West-Suriname tussen de overheid en de maatschappijen, Suralco en BHP Billiton, in 2003 begonnen.

De overheid nam het initiatief om onderhandelingen over Bakhuys te beginnen in november, 2007. “Tot de dag van vandaag is er geen officiële reactie van de maatschappijen als partners”, zegt Rusland. In plaats daarvan heeft de BHP Billiton, die verantwoordelijk is voor het mijnen en transporteren van bauxiet vanuit West-Suriname naar een verwerkingsplant, om tot nog toe onbekende reden, een conceptonderhandelingsdocument ingediend bij de overheid. Dat is buiten de Suralco om gebeurd. Volgens Rusland maakt de solo-actie van BHP Billiton het exclusieve recht van de ‘partners’ op West-Suriname ongedaan, waardoor dat hoofdstuk nu is afgesloten. “Wij gaan nu kijken naar de voorstellen van de individuele maatschappijen en zijn reeds begonnen met het voorstel van BHP Billiton.

Wij voelen ons niet langer gebonden aan de partners,” zegt Rusland. Dit gebeurt ondanks het feit dat Warren Pederson, general manager van Suralco, aangeeft dat Suralco en Billiton nog steeds verenigd zijn over West-Suriname en alsnog een gezamenlijk document zullen indienen. Volgens Rusland heeft de onderhandelingscommissie het conceptdocument van Billiton al aangenomen voor verdere onderhandelingen. Er zal wel worden gekeken naar een eventueel gezamenlijk voorstel van de maatschappijen, terwijl de bewindsman ook een individueel voorstel van Suralco verwacht.

Nu beide maatschappijen geen exclusieve rechten over West-Suriname hebben, zegt Rusland dat er gekeken wordt naar een alternatief voor de Paranam-plant van Suralco. “Daarvoor heb je andere partners nodig en daar zijn wij mee bezig”, zegt de bewindsman. Het is publiek geheim dat China, via zijn staatsbauxietmaatschappij, concreet belangstelling heeft voor investeringen in West-Suriname.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

20-05-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics