Nickerie.Net, woensdag 21 mei 2008


Stichting Crematie en Begrafenisfonds Nickerie in nieuw jasje
Geplaatst: 21/05/2008

Nickerie -  Het is DBS gelukt om de hand te leggen op informatie dat de Stichting Crematie en Begrafenisfonds Nickerie sinds kort in een nieuw jasje gestoken is. De stichting wordt nu voorgezeten door Jaipersad Bishesar waarbij de stichting ook ingeschreven staat bij het ministerie van Justitie en Politie d.d. 5 mei 2008. Roy Sookha, die eerder informeel de functie van voorzitter van de stichting bekleedde, is inmiddels op de hoogte gesteld hiervan en gevraagd om alle bescheiden ten behoeve van de stichting over te dragen aan de secretaris, Hariedath Jairam.

Tegenover DBS zegt de nieuwbakken voorzitter Bishesar dat er in principe nooit eerder een nieuw bestuur gekozen is. Er was altijd een oud -bestuur waarin hun voorouders zitting hadden. Anno 2008 is er slechts één persoon van dat bestuur nog in leven namelijk Ramautar Datadien. Hij was volgens de statuten, na het overlijden van het overgrote deel van het bestuur, de volledig gemachtigde namens de stichting. Deze machtiging heeft Datadien destijds, vanwege zijn hoge leeftijd, overgedragen aan Sookha om zaken van de stichting verder af te handelen.

Door het jarenlange verval van de crematieplaats heeft naar zeggen van Bishesar een groep ondernemers het initiatief genomen om hierin nieuw leven in te blazen. Er werd toen informeel een bestuur gevormd met Roy Sookha als voorzitter. Doordat er op één na geen bestuursleden meer in leven waren van het oude bestuur, kon men geen algemene ledenvergadering (alv) uitschrijven om een nieuw bestuur te kiezen. Bishesar zegt verder dat gebleken is dat Sookha over de ruggen heen van de initiatiefnemers een nieuw bestuur aan het vormen was met nieuwe leden, zonder dat hij ze hiervan op de hoogte had gesteld. Nadat dit ter ore was gekomen van Bishesar heeft hij contact gemaakt met Datadien om te vragen of het op waarheid berust dat Sookha nu de gevolmachtigde is van de stichting, omdat zij nooit eerder hiervan op de hoogte waren. ‘Al die tijd wisten wij nooit dat hij een volmacht had gekregen van Datadien.’

Nadat Bishesar de plannen van Sookha kenbaar had gemaakt aan Datadien heeft deze zonder te aarzelen middels een deurwaardersexploot de machtiging d.d. 5 mei laten intrekken. Bishesar benadrukt dat Sookha nooit formeel voorzitter is geweest van de stichting omdat hij nooit zitting heeft genomen in het bestuur. Over het niet willen overdragen van stukken van de stichting door Sookha aan het nieuw bestuur was Bishesar kort. ‘Hij is nooit formeel voorzitter geweest van het bestuur dus ik begrijp niet waarom hij dan een probleem hiervan maakt. Hij moet alles overdragen en punt uit’. DBS heeft Roy Sookha over deze kwestie gesproken en hij wenste vooralsnog geen commentaar te geven hierop.


Zahier Azizahamad

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

21-05-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics