Nickerie.Net, donderdag 22 mei 2008


Venetiaan reikt Jong Tjien Fa laatste strohalm ‘De emmer is vol’

21/05/2008

Paramaribo - Vanaf gisteren is het ‘lopen op eieren’ voor RGB-minister Michael Jong Tjien Fa. Behoud van zijn ministersportefeuille tot aan de verkiezingen van 2010, heeft hij nu volledig in eigen hand. Dat liet president Ronald Venetiaan gisteren doorschemeren nadat hij de bewindsman op het matje had geroepen. Venetiaan heeft de minister in niet mis te verstane woorden aangegeven dat hij in het vervolg regeringsaangelegenheden niet mag maken tot activiteiten van zijn partij, Pertjajah Luhur (PL). “Wat ik heb samengevat voor de minister is, dat de emmer vol is. Dus ik hoop dat er niet nog een druppel bijkomt om die emmer te laten overlopen”, zei de president gisteren op zijn kabinet aan journalisten, na afloop van het gesprek met Jong Tjien Fa.

Ter verduidelijking stelde het staatshoofd dat het aan de bewindsman ligt of er nog een druppel komt die de emmer doet overlopen. Venetiaan is woedend, omdat Jong Tjien Fa het afgelopen weekeinde probeerde zijn instructies te negeren en grondbeschikkingen uit te reiken op een partijvergadering van Pertjajah Luhur te Wageningen. De president laat de minister niet helemaal vallen en reikt hem handvaten aan om niet meer buiten het gareel te lopen.

Zo is Jong Tjien Fa uitdrukkelijk geïnstrueerd dat vanaf nu afschriften van alle gronduitgiftes naar de president en de Onderraad voor Grondzaken binnen de Raad van Ministers opgestuurd moeten worden. “Het zijn extra voorzieningen die de minister wat backing kunnen geven om bescherming te hebben, zodat hij geïnspireerd is om het juiste spoor te houden”, zei de regeringsleider. Jong Tjien Fa betrok de onderraad nooit bij zijn gronduitgiftebeleid.

Het is goed dat de bescherming er nu is, meent Venetiaan, omdat ook bij perikelen die gespeeld hebben rond concessies en controversiële toestemmingen voor onder meer zandafgravingen, pas achteraf informatie loskwam, terwijl zaken reeds een feit waren. De “donkere wolken” zijn nu weggedreven, maar verder ligt het aan de minister “of wij een heldere toekomst tegemoet gaan”.

Tijdens een onderhoud maandagavond met Pertjajah Luhur- tevens assembleevoorzitter Paul Somohardjo, heeft de president hem duidelijk gewezen op zijn taak als DNA-voorzitter en coördinator van het wetgevingswerk. Hij moet zich niet bemoeien met zaken zoals grondbeschikkingen, omdat dat regeringszaken zijn, heeft het staatshoofd Somohardjo in niet mis te verstane woorden te kennen gegeven. De PL-voorman is ook duidelijk gemaakt dat het installeren van een crisisteam te Wageningen een politieke aangelegenheid is, en dat zaken die het partnerschap in de coalitie in het gedrang zouden kunnen brengen achterwege gelaten moeten worden.-.


Jong Tjien Fa: ‘Ik ga niet aftreden’

Vernon Texel, 22/05/2008

Paramaribo - Minister Michael Jong Tjien Fa van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) kon gisteren vóór de ministerraadsvergadering geen zinnige verklaring geven voor zijn handelen afgelopen zondag te Wageningen. Hij verschool zich liever achter de flinke les die hem dinsdag nog eens door president Ronald Venetiaan, voor alle nieuwscamera’s, is gelezen. Het enige wat de bewindsman kwijt wilde, is dat zijn ministerie een belangrijke plaats inneemt in het ontwikkelingsproces en hij absoluut niet van plan is de eer aan zichzelf te houden. “Ik ga niet aftreden”, zei hij kort, ondanks nu door Venetiaan aangestelde personen over zijn schouder zullen meekijken naar met name het gronduitgiftebeleid. Ook moet hij van alle uitgegeven grondbeschikkingen kopies opsturen naar het staatshoofd en de Onderraad Grondzaken. Deze is praktisch nooit door Jong Tjien Fa om advies gevraagd, en daar eist de president nu verandering in.

De RGB-bewindsman wekte de woede van het staatshoofd door zondag toch te proberen – ondanks hij expliciet was gewaarschuwd – om de grondbeschikkingen van ruim honderd ex-SML-arbeiders op een partijvergadering van Pertjajah Luhur (PL) uit te reiken. De regering had namelijk zelf een bijeenkomst georganiseerd waar dit alles in bijzijn van enkele ministers zou plaatsvinden. Jong Tjien Fa kwam echter niet opdagen en begaf zich naar zijn partijbijeenkomst om zich te voegen bij voorzitter Paul Somohardjo. Deze probeerde nog de overige bewindslieden over te halen om naar de PL-vergadering te komen, maar zij hielden het been stijf en handelden conform afspraken, met de president gemaakt. Ernstig misnoegd over de handelwijze van Jong Tjien Fa had Venetiaan maandag en dinsdag een spoedonderhoud met hem alsook Somohardjo, wat resulteerde in het onder curatele stellen van de bewindsman.

Voor onbepaalde tijd is hij onder toezicht gesteld, waardoor hij in zijn handelen is gekortwiekt. Al kort na zijn aantreden brak een lawine van kritiek uit over het reilen en zeilen op het ministerie, met name bij de uitgifte van grond. Onder meer is de minister beschuldigd van ‘proletarisch winkelen’ door gronden die reeds een bestemming hadden, in te trekken en uit te geven aan (eenmans-) stichtingen die geleid worden door (partijpolitieke) vrienden. Voor Venetiaan is de maat nu vol; bij de volgende misstap wordt Jong Tjien Fa uit de regering gezet.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

21-05-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics