Nickerie.Net, donderdag 22 mei 2008


Vicepresident Ramdien Sardjoe: ĎVoedselcrisis en stijgende benzineprijzen heet hangijzerí
Geplaatst: 22/05/2008

Paramaribo -  Vicepresident (vp) Ramdien Sardjoe is gistermorgen vroeg teruggekeerd naar Suriname. Hij heeft een bijeenkomst in Lima, Peru, bijgewoond, tezamen met 60 staatshoofden van de Europese Unie (EU), Latijns Amerika en de Caribische Regio. Rode draad bij deze bijeenkomst is volgens vp Sardjoe geweest de bestrijding van armoede en de effecten van klimaatsverandering. Verder zijn er nog andere ingrijpende issues besproken zoals voedseltekorten en de stijging van de benzineprijzen in de wereld.

Naar zeggen van vp Sardjoe hebben verschillende sprekers hun problemen aan de orde gesteld over de stijging van brandstof en de crisis in de voedselsituatie welke duidelijk manifest zijn geweest. Verder is er ook gesproken over mogelijke korte termijnoplossingen zoals sociale voorzieningen voor die categorieŽn die het meest getroffen zijn, het zorgdragen voor de verhoging van de voedselproductie, de zorg voor onderwijs, bestrijding van analfabetisme, het creŽren van faciliteiten voor de verbetering van onderwijs waardoor het vraagstuk van werkloosheid kan worden aangepakt en mogelijkheden voor het creŽren van arbeidsplaatsen welke de verschillende landen moeten overwegen.

Een andere meeting die vp Sardjoe ook heeft bijgewoond, was de EU-Cariforum bijeenkomst. Ook daar zijn naar zeggen van vp Sardjoe 2 belangrijke onderwerpen aan de orde geweest. Het eerste onderwerp was dat van de voedseltekorten en de stijgende benzineprijzen in de wereld en het tweede het tarief van bananen op de Europese markt. Op deze meeting, waarbij Suriname als woordvoerder optrad, hebben de Cariforum-landen een eensluidend standpunt gepresenteerd. Met betrekking tot deze aangelegenheid zegt vp Sardjoe dat onder meer gesteld is dat de prijs van bananen Euro 176 per ton is en hierop een inkorting te plegen van Euro 16 per ton. Duidelijk is gemaakt aan de EU dat de Cariforum-landen niet lager wensen te gaan dan Euro 160 per ton.

 Als de EU toch besluit om lager dan Euro 160 per ton te gaan, dan bestaat volgens vp Sardjoe de kans dat de Cariforum-landen geen consent zullen verlenen bij de eerstkomende WTO meeting. De EU-landen daartegen staan onder enorme druk van de grootste bananenproducerende landen in Latijns Amerika, die zeer goedkope bananen produceren. Wat de Cariforum-landen willen, is een consensussituatie waar zij toch wel producerend bezig kunnen zijn en dat de belangen en de economieŽn van de kleine landen veilig gesteld kunnen worden aan de ene kant en aan de andere kant dat dit kan worden bereikt door handhaving van Euro 160 per ton als minimum.

Zahier Azizahamad

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

22-05-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics