Nickerie.Net, vrijdag 30 mei 2008


GLIS moet wel doorgaan

Paramaribo - Dat de ontwikkelingen inzake grondbeleid in Suriname dramatische vormen begint aan te nemen, weten wij. Deze regering blinkt niet uit op het stuk van goed bestuur. Terwijl Suriname de wereld doet geloven dat hij haast wil maken met openbaarheid van bestuur en transparantie naar zijn volk, doet hij andere dingen. Ja zeggen, terwijl het nee is. De vorige regering startte met het bekende GLIS -programma. Een krachtige ICT-omgeving die ingezet zou worden voor transparantie in grond- en land registratie. Vernuftige technologie met donorgeld uit Nederland is ingezet om vrijwel alle grond in Suriname electronisch in kaart te brengen.

Nu de andere zaken van de grond moeten komen als wet- ene regelgeving, procedures, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zien wij dat er politieke bemoeienis is om de zaak te saboteren. Wij hebben geen betere woorden hiervoor. In de vorige regering was het de NPS die zich sterk maakte voor de committering aan GLIS. In de huidige regering is het de PL. En men bedrijft politiek met landzaken. Kennelijk is het zo dat men juist geen transparantie wenst. Want laten wij eerlijk zijn: grondbeleid is big business, men verrijkt zich over de ruggen van het volk. Men wenst niet zichtbaar te maken wie allemaal grond bezit en grond heeft gekregen de afgelopen jaren. Het is niet typisch dit kabinet alleen, alle voorgaande kabinetten hebben zich flink schuldig gemaakt aan gronddiefstal.

 Er ligt al geruime tijd een wetsvoorstel over GLIS in DNA voor behandeling. Het lijkt welhaast moedwillig dat dit onderwerp niet wordt behandeld. Dat is een nationaal schandaal, zelfs de President heeft telkenmale aandacht gevraagd voor behandeling en bespreking. Er moet hard worden ingegrepen op de wijze waarop grondroof plaatsvindt in ons land. Het is volstrekt onacceptabel hoe zaken nu gaan zoals ze gaan. Hoe kan het in godsnaam dat een politieke partij zoveel macht krijgt toebedeeld om maar te doen en laten met grondzaken en –beleid wat men wil. Iedereen weet dat grond een belangrijke productiefactor is maar tegelijk een ontwikkelingsfactor. De donor voelt zich op zijn zachtst gezegd beetgenomen. Veel geld is er in GLIS gestopt en nu vraagt men zich af met welk resultaat. Er moet nu snel worden ingegrepen.

 Maar door wie? Dan komen wij weer op het hoogste gezag in het land. De President is dat en ONZE President is dat. Hij zocht naar een druppel, nu die hebben wij voor hem gevonden en dat is het grondbeleid. Het staatshoofd komt er niet onder uit om de minister van RGB op te dragen samen met zijn voorzitter grondbeleid binnen 2 weken te agenderen voor DNA. Ook GLIS moet absoluut doorgaan. Men mag geen enkele en let wel geen enkele concessie meer doen op dit stuk. Alle coalitiegenoten moeten nu instemmen met dit plan. Front Plus is zeer gewaarschuwd want hij heeft nu in zijn nek een hijgende uitgestorven diersoort. Dit moet een goede trigger zijn om nu met de nodige acties te komen. De gemeenschap moet nu ook in actie komen tegen deze vorm van het brutaliseren van de samenleving.

 Want als de regering het niet kan omdat men zit in een chantage kabinet, zal het maar moeten komen vanuit de maatschappelijke actoren. Alle mooie woorden ten spijt in deze samenleving, wij schieten te kort met goed bestuur. De case met betrekking tot ons grondbeleid is een van de vele zaken wat ons in de wereld een slechte naam bezorgt. Hoe kunnen wij Suriname tot grotere hoogten brengen als wij dit soort zaken blijven toestaan zonder sancties?. Moeten we de ontwikkelingen in dit land blijven tegenhouden door enkelen slechts te laten bepalen over het lot van een hele natie? GLIS moet doorgaan en saboteurs moeten worden ontmaskerd en worden gelijkgericht of moeten plaatsmaken voor anderen.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

30-05-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics