Nickerie.Net, maandag 02 juni 2008


VHP Nederland wil standpunt coalitietop over functioneren Somohardjo

Eric Mahabier, 02/06/2008

DEN HAAG - Paul Somohardjo moet duidelijk worden voorgehouden dat zijn rol als parlementsvoorzitter niet meer te handhaven is door de “uitglijders” die hij in de afgelopen periode heeft gemaakt. Alhoewel het een kwestie van De Nationale Assemblée is, zal de coalitietop, en zeker de top van Nieuw Front, vooruitlopend een standpunt moeten innemen hierover. Somohardjo heeft geen blijk gegeven ook maar enigszins de intentie te hebben om het nationaal belang te dienen. “Het gevecht in het parlement, de capriolen in Wageningen en de simpele wijze waarop hij zich meent te kunnen verweren, bevestigen dit.” Deze verklaring geven VHP-Nederland hoofdbestuurslid Iwan Raghoebarsing en woordvoerder tevens adviseur, Fred Kartaram.

Ingaand op vragen van dWT zeggen beide VHP-toppers in Nederland dat het volk in 2010 de kans moet krijgen om te kiezen “op een fatsoenlijke combinatie” zonder “leiders die het imago van Suriname en de Surinamers nationaal en internationaal schaden”. “Het volk moet een keus kunnen maken op een combinatie waar zij trots op kan zijn ook al zou die vanuit de oppositiebanken haar werk moeten doen”, zegt Raghoebarsing. Net als NPS Nederland-voorzitter John Waalring geven ook deze twee VHP-toppers aan voorstander te zijn van een zich continuerende samenwerking tussen de VHP en de NPS, mits er wordt voldaan aan een aantal voorwaarden. Zo moet de NPS meer inhoud geven aan de verbroederingspolitiek.

“Jagernath Lachmon heeft in zijn concept hiervoor altijd de Javaanse en boslandcreoolse bevolking betrokken. Wat we echter zien is dat de voormannen van deze partners in de huidige regeercombinatie er een potje van maken. Liegen, bedriegen en als toppunt het gezamenlijk mishandelen van een medeparlementariër in het gebouw van de volksvertegenwoordiging”, zegt Raghoebarsing. Het is volgens hem de vraag of de VHP en de NPS het zich, omwille van het behoud van de regeermacht, kunnen permitteren om met dergelijke figuren samen te werken. “Wij vinden van niet, omdat dit zal stuiten op belonen van wangedrag en bovendien geen recht zal doen aan het primaat van voorbeeldig leiderschap”, zegt Kartaram.

De VHP en de NPS moeten vooraf op gelijkwaardige basis op een aantal speerpunten van beleid en de verdeling van portefeuilles en posten overeenstemming hebben bereikt, voordat ze verder uitkijken naar andere partners “om cruciale noden en maatschappelijke vraagstukken als armoede, veiligheid en werkgelegenheid op te lossen”, vindt Kartaram. Beide mannen geven aan dat het VHP-beleid teveel is geconcentreerd op de verbroederingstaak en de shanti-politiek. Daardoor verliest het de noden van haar eigen achterban uit het oog.

“Bovendien krijgen wij de indruk dat alles met de mantel der liefde wordt bedekt omwille van de regeermacht en de privileges voor sommige machthebbers. De VHP heeft zich in de achterliggende periode onvoldoende ingezet op politieke doelen om de leefomstandigheden van haar traditionele kiezers te verbeteren”, vindt Kartaram. Desondanks is het tweetal van oordeel dat de VHP-bewindslieden het over het algemeen binnen hun portefeuille uitzonderlijk goed doen.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

02-06-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics