Nickerie.Net, dinsdag 03 juni 2008


UPS en PSV positief over combinatievorming voor komende verkiezingen
Geplaatst: 03/06/2008

Paramaribo -  De Progressieve Surinaamse Volkspartij (PSV) en de Unie van Progressieve Surinamers (UPS) zijn positief gestemd om als combinatie de komende verkiezingen in te gaan. Volgens PSV-voorzitter Ronald Grunberg zijn er ook gesprekken geweest met Nieuw Suriname (NS) en zijn er nog een aantal in de wachtkamer, waaronder Democratie en Ontwikkeling in Eenheid (DOE). Wat voor de PSV het meest van belang is, is dat het aspect van sociale ontwikkeling beter ter hand moet worden genomen, omdat zij hebben gezien dat zowel deze regering als voorgaande regeringen, zich concentreren op economische ontwikkeling.

‘Het binnen brengen van geld is natuurlijk belangrijk, maar wij zeggen dat het accent gelegd moet worden, op ontwikkeling van de sociale structuren van het land’, verduidelijkt Grunberg. ‘Economie is belangrijk maar uiteindelijk moet dat geld ten goede komen van de mensen, zodat zij in staat zijn dingen te doen die gedaan moeten worden om de samenleving draaiende te houden.’

De PSV-voorzitter benadrukt dat men niet moet denken dat alle problemen worden opgelost door geld. De PSV wil mensen duidelijk maken dat een ieder zelfvoorzienend moet worden, en niet afhankelijk moet zijn van een regering of een ‘goedoepa’, want elk mens wordt geboren met talenten. Grunberg zegt dat de partijen waarmee zij een combinatie willen vormen, in vele opzichten gelijk gericht zijn. ‘Ik denk dat iedereen het ermee eens is dat er verandering moet komen in Suriname en dat wat we nu hebben, niet werkt, ’ verklaart de PSV-voorzitter.

Henry Ori, voorzitter van de UPS, bevestigd dat er gesprekken zijn geweest en zij voorzichtig aan het aftasten zijn, maar dat hij wel denkt dat het goed komt. ‘Wij hebben altijd respect gehad voor de morele normen en waarden van de PSV, en zij hebben een zekere mate van potentie. Wij proberen met het progressief beeld dat wij hebben, nu te praten met aanvullende partners en een van de partners is inderdaad de PSV. Wij zijn voorstander van samenwerken onder elkaar’, aldus de UPS-voorzitter.


Natalie de Bruijn

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

03-06-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics