Nickerie.Net, woensdag 18 juni 2008


Het thuisgevoel van de VHP
VHP-SN betreurt eenzijdige berichtgeving
 

Den Haag - Op 8 juni 2008 heeft de VHP-Sympathisanten Nederland (VHP-SN) in verband met 135 jaar Hindoestaanse immigratieviering en de komende Surinaamse parlementsverkiezingen in 2010 een geslaagde themabijeenkomst "Hindoestanen waarheen na 2010" te Wassenaar georganiseerd. De aanwezige drie leden van het hoofdbestuur van de VHP uit Suriname de heren mr R. Randjietsingh, mr J. Ajodhia en R. Pahladsingh gaven gedegen antwoorden op vragen van het goed opgekomen publiek. Zij werden aangemoedigd om de band met de moederpartij en Surinamers in Nederland verder te verbreden en uit te diepen.

 

Politieke partijen werden opgeroepen om in Suriname beleid te ontwikkelen om de zeer grote Surinaamse diaspora in Nederland op een gestructureerde manier in te zetten voor de ontwikkeling van Suriname. Deskundigen uit verschillende disciplines werden gevraagd hun mening te geven over de sociaal- economische en politieke emancipatie van de Hindoestanen in Suriname.


Journalist R. Khemradj gaf een korte beschouwing van de VHP over de periode na het herstel van de democratie tot heden. De heer Kemradj is van mening dat de VHP een partij met potentie is maar de partij zou haar standpunten nog krachtiger dan nu naar voren kunnen brengen.

 

Prof. dr. D. Mahadew ging in op de rol en positie van de Hindoestanen bij de sociaal economische ontwikkeling van Suriname en de VHP als de motor in deze met leerervaringen uit het verleden. Prof. Mahadew is van mening dat velen een huis vinden bij andere politieke partijen maar niet een thuis. De VHP geeft hen wel het thuisgevoel. Ook is hij van mening dat met een aantal ingrepen binnen de VHP, zoals het omarmen van een ideologie, er hoop is voor de partij.


Prof. R. Gowricharan gaf een inleiding over de rol van de VHP als belangenorganisatie bij de beļnvloeding van het beleid en de besluitvorming ten behoeve van de emancipatie van de Hindoestanen. Prof. Gowricharan deelde het publiek mede, dat het samengaan van etniciteit en politiek niet negatief benaderd hoeft te worden. Etniciteit kan ook worden gecombineerd met ideologie. Ook is hij van mening dat er vele positieve zaken worden gerealiseerd door de VHP en de Frontpartijen, maar dat de communicatie met het volk beter moet. Er zou meer gebruik gemaakt moeten worden van communicatiemiddelen om het beleid en de successen voor het voetlicht te brengen.


Naar aanleiding van de themabijeenkomst zijn in de Surinaamse media berichten verschenen die de indruk wekken dat de VHP-SN de partij kritisch heeft geanalyseerd en tot de conclusie is gekomen dat de VHP in crisis verkeert. Naast kritische aantekeningen werden er ook veel positieve suggesties en aanbevelingen gedaan. De VHP-SN betreurt de eenzijdige en negatieve berichtgeving in de Surinaamse media en wenst hierbij kenbaar te maken dat zij de VHP en haar leiding ten volle ondersteunt en de ontwikkeling en vooruitgang van de VHP en Suriname voorop stelt.
De themabijeenkomst moet dan ook in dit kader worden gezien.


Voor vragen of informatie kunt u mailen of bellen met de heer drs S. Mahesh.
E-mail: smahesh.sm@gmail.com Telefoonnummer: 06-50692653

Het bestuur van VHP SN,
Namens deze,
Drs S. Mahesh, voorzitter

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

16-06-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics