Nickerie.Net, maandag 16 juni 2008


Regering houdt zich aan haar woord
129 boeren ontvangen transportakte te Wageningen
Geplaatst: 16/06/2008

Nickerie -  Zoals beloofd hebben 129 boeren van Wageningen zaterdag hun transportakte in ontvangst mogen nemen. Deze boeren zijn nu in staat om als zelfstandige ondernemers aan de slag te gaan en zodoende te werken aan productieverhoging. Dit moet leiden tot een beter bestaan voor hun en voor hun gezinnen. Minister Michael Jong Tjien Fa van Ruimtelijke Ordening, grond en Bosbeheer (RGB) die samen met collega minister Stanley Raghoebarsing aanwezig waren namens de regering, zei dat de akte verstrekt aan de boeren hen nu in staat stelt hun eigen zaken zelfstandig af te handelen. Jong Tjien Fa benadrukte dat met deze papieren in de hand het perceelland van bijkans 24 hectare wederom verkocht kan worden of eventueel verhuurd zou kunnen worden. Echter drukte de RGB-minister de boeren op het hart nimmer over te gaan tot de verkoop van hun perceelland. Dit kan volgens de bewindsman desastreuze gevolgen hebben en ervoor zorgen dat zij nooit meer in aanmerking komen voor zo een stuk land.

LVV-minister Stanley Raghoebarsing zegt ook blij te zijn dat de regering wederom heeft getoond haar afspraken te zijn nagekomen en dat het overig deel nu ook over hun grondpapieren beschikt. Raghoebarsing zei verder dat deze groep boeren niet door de regering in de steek zullen worden gelaten. Aan hen zal alle medewerking en ondersteuning gegeven worden op zowel bedrijfsmatig- als op landbouwtechnisch gebied. Aanvulling van "business knowledge" is voor de boeren van belang om zo hun werk en verdiensten goed te kunnen monitoren. Echter twijfelt hij niet aan de specifieke kennis waarover velen van hen beschikken. Wel zal aanscherping hierin moeten komen, waar LVV zeker ook haar bijdrage zal leveren. Naast de 129 boeren, hebben ook nog 51 boeren hun toewijzingsbeschikking in ontvangst mogen nemen.


Danny Jibodh

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

16-06-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics