Nickerie.Net, maandag 16 juni 2008


ABS publicatie: Hoge inkomens- en geografische ongelijkheid

Martin Redjodikromo, 14/06/2008

Paramaribo - De inkomens- en geografische ongelijkheid zijn nog steeds het hoogst en vertonen een consistent beeld. Een te grote ongelijkheid (zowel objectief te meten als het subjectief beleven daarvan) op welk gebied dan ook in een samenleving is vaak een voorbode van sociale onrust. Dit zijn enkele conclusies die vervat zijn in de laatste Statistical Paper van het Algemeen Bureau voor de Statistiek. Verder is ook de ongelijkheid van scholen voor leerlingen, electorale ongelijkheid en sectorale ongelijkheid verwerkt in de paper. Volgens ABS-directeur Iwan Sno is gewerkt met de Gini-coŽfficiŽnt, waarbij die waarde tussen 0 en 1 moet zitten. Bij 0 is er sprake van gelijkheid en bij 1 is dat volledige ongelijkheid.

Voor wat de inkomensongelijkheid betreft is de Gini-1 (niet-parametrisch) op 0.547, terwijl Gini-3 (parametrisch) op 0.549 zit. Uit data van 2004 blijkt dat circa 80 procent van de loontrekkers een inkomen had van minder dan SRD 800. Er is ook een vergelijking gemaakt tussen Suriname en Latijns Amerika en het Caribisch gebied . De gemiddelde Gini van Suriname is 54.9, terwijl de regio een gemiddelde heeft van 50.15.

Sno benadrukt dat een gelijkheid van het inkomen nooit haalbaar is en niet billijk, ďwant hoe ga je me belonen als ik 40 uren arbeid lever en iemand anders slechts 20 uren wil werken.Ē Wat de verhouding tussen bevolking en woonoppevlakte betreft is de gemiddelde Gini 0.869. Dit betekent dat de geografische spreiding onevenwichtig is.

Een andere conclusie uit de paper is dat ďhet toepassen van deze analyse op grondbezit best interessante zaken aan het licht zou kunnen brengenĒ. De ABS-directeur onderschrijft dat het er niet toe doet wat de uitkomst zou zijn, maar dat er een beleid moet komen dat aangeeft naar welke Gini-coŽfficiŽnt we als samenleving willen.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

16-06-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics