Nickerie.Net, zaterdag 21 juni 2008


Opinie: Red de wereld, eet geen vlees

Met onzinargumenten praten vleeseters hun consumptie goed. Maar wie het milieu dierbaar is, wordt vegetariër, zegt Marianne Thieme van Partij voor deDieren. Vlees is emotie. Er zijn veel argumenten voor het verduurzamen van je consumptiepatroon, namelijk verbetering van het welzijn van miljarden dieren, hulp aan de 850 miljoen hongerende mensen in ontwikkelingslanden en behoud van biodiversiteit, de drinkwatervoorraad en het klimaat. Er bestaat maar één tegenwerping: vlees is zo lekker. En om die emotie te rechtvaardigen, bedenkt de vleesetende mens tal van urban legends. Zoals de legende dat biobrandstoffen voor honger zouden zorgen.

Marianne Thieme is fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren.

Volgens landbouwdeskundige Louise Fresco wordt echter nog geen 2 procent van het wereldlandbouwareaal ingezet voor biobrandstoffen. Terwijl 80 procent van het landbouwareaal wordt gebruikt voor de veehouderij. Vlees, bestemd voor de westerse consument, vormt daarin ontegenzeggelijk het grootste aandeel. Onze biefstuk concurreert met tien borden graan. Op dit moment bereikt slechts 15 procent van de plantaardige eiwitten uit graan en soja de maag van de vleeseter, 85 procent gaat verloren, of erger, wordt goeddeels omgezet in mestoverschotten. Alleen al in Nederland een mesthoop van ruim 4.000 kilo per Nederlander per jaar!

Een andere mythe is dat dieren, vooral varkens, kampioen afvalverwerkers zouden zijn. Landbouwdieren zouden de afvalproducten uit de voedingsmiddelenindustrie omzetten in vlees. Zonder dieren zou onze afvalberg alleen maar groeien. Ook de graslanden, zo’n tweederde van het totale landbouwareaal in de wereld, kunnen alleen dieren voeden, zo wordt gezegd.

Wat voor het gemak wordt vergeten is dat dieren ook krachtvoer krijgen: bijna de helft van de wereldgraanoogst wordt aan dieren gevoerd. Harry Aiking van de Vrije Universiteit heeft berekend dat zelfs driekwart van de sojaproductie naar de veehouderij gaat. Bovendien zijn grote delen grasland wel geschikt voor akkerbouwgewassen.

Het huidige landbouwareaal is toereikend miljarden mensen extra te voeden met graan en peulvruchten, mits we die plantaardige eiwitten niet eerst laten opslokken door onze veestapel. Is het dan uit oogpunt van gezondheid dat we vlees eten? Per jaar wordt in Nederland gemiddeld 82 kilo vlees per persoon gegeten.

Zo’n vijftig jaar geleden was dat nog de helft. Sinds vorig jaar gaan er wereldwijd meer mensen dood aan overgewicht dan aan honger. John Powles van Cambridge University stelt dat overmatige consumptie van dierlijke eiwitten een belangrijke oorzaak is van overgewicht en andere ziekten, zoals kanker en hart- en vaatziekten. De gemiddelde Nederlander eet 30 procent te veel dierlijke eiwitten.

Een vegetarische levensstijl is een gezond alternatief. Duidelijk is dat de groei van de vleesconsumptie in het Westen, China en India tot een humanitaire en ecologische ramp zal leiden. Vleesproductie pleegt een steeds grotere aanslag op de zoetwatervoorraden, het tropisch regenwoud en andere natuurlijke hulpbronnen.

Bovendien is de veehouderij een van de grootste veroorzakers van broeikasgassen, met een aandeel van 18 procent. Dat is 40 procent meer dan alle auto’s, trucks, vliegtuigen, schepen en treinen samen. Een Nederlandse koe stoot jaarlijks net zoveel broeikasgas uit als 70.000 autokilometers, dat zijn 4,5 personenauto’s bij gemiddeld gebruik.

Is de lekkere trek ons dat waard?

Dat kan niet waar zijn voor mensen die streven naar een duurzame toekomst voor onze kinderen en voor onze planeet. Lekkere trek laten zegevieren boven mededogen met hulpbehoevenden, dieren, klimaat, natuur en de volgende generaties getuigt van groot egoïsme.

Het minderen van de vleesconsumptie is een individuele keuze, maar de overheid kan die keuze aanmoedigen. Wanneer alle Nederlanders één dag minder vlees zouden eten dan ze nu doen, zouden daarmee alle klimaatdoelstellingen van het kabinet voor huishoudens in één klap gerealiseerd worden. Inmiddels worden door het Kabinet voorzichtige stappen gezet om de transitie van dierlijke naar plantaardige eiwitconsumptie te bevorderen. Toch subsidieert de overheid nog steeds vleesreclames en het dumpen van vlees in ontwikkelingslanden. Dat is op zijn zachtst gezegd onethisch en getuigt niet van een coherent regeringsbeleid.

Inmiddels telt Nederland 750.000 vegetariërs en 3,5 miljoen vleesverlaters. Vlees staat in de top 3 van oorzaken van tal van maatschappelijke problemen zoals klimaatcrisis, landdegradatie, wereldvoedselcrisis, obesitas, dierenleed, vernietiging van het regenwoud, dierziektencrises, watervervuiling, bodemvervuiling en luchtvervuiling. Mes en vork zijn de machtigste wapens om deze problemen te bestrijden.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Volkskrant

21-06-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics