Nickerie.Net, dinsdag 24 juni 2008


Jeffrey Armaketo: ‘Organisaties proberen zaak West -Suriname te bekoelen’

Geplaatst: 24/06/2008

Nickerie -  De voorzitter van Doelgroep West -Suriname, Jeffrey Armaketo, zei in een interview dat van alle kanten geprobeerd wordt om de zaak om te geraken tot een referendum, te bekoelen. Armaketo haalde aan dat afgelopen week de VIDS richting West- Suriname is gegaan om te bemiddelen. Echter zijn er geen resultaten geboekt.

De VIDS was meer daar om behoud van de kapiteins en niet om echt een oplossing te zoeken. Naar zeggen van Armaketo zijn de drie kapiteins gewoon een vriendenlink van de VIDS, daar zij ook zitting in hebben en in de loop der jaren een bepaalde vriendschapsband hebben opgebouwd. De doelgroepvoortrekker wiilde ook kwijt dat de dc van Sipaliwini ook die kant op is geweest met een delegatie om te praten. Het is al lang bekend dat er behoefte is aan een nieuw bestuur dat de inheemsen verder moet leiden. Mensen zijn vaak bang om dingen openlijk kenbaar te maken uit vrees voor represailles. “Praat met de mensen individueel en je hoort het wel keer op keer”, zegt Jeffrey Armaketo.

De doelgroep gaat verder strijden. Om te tonen hoe de leiders van de dorpen handelen, zei Armaketo dat ze vaak eigendunkelijke beslissingen nemen en de gemeenschap niet erbij betrekken. Ook is een stuk getoond waarbij er door de kapiteins concessie is verleend aan een bedrijf in het jaar 2003. Volgens Armaketo zijn de kapiteins geen bevoegde personen die concessies toewijzen. Zij kunnen slechts adviezen geven. Of het hier gaat om een onderhandse deal kan niet bevestigd worden, daar er geen duidelijke bewijzen zijn dat er smeergelden zijn ontvangen. Het vermoeden bestaat wel dat het zo kan zijn omdat er geen geld is gestroomd naar de dorpskas, zegt Armaketo. Dit is nog maar een tipje van de sluier over de wijze hoe de kapiteins werken. ‘Zulke mensen hebben wij niet nodig in de dorpen, daar zij slechts voor eigen belang werken en geen zichtbare ontwikkelingen brengen’, benadrukte doelgroepvoorman Jeffrey Armaketo in gesprek met DBS.


Danny Jibodh

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

23-06-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics