Nickerie.Net, dinsdag 24 juni 2008


Latijns-Amerika beraadt zich op sancties vanwege Terugkeerrichtlijn EU

Europa keert geschiedenis de rug toe en criminaliseert migratie’

 door C. Zoon

MEXICO-STAD De landen van Latijns- Amerika lopen massaal te hoop tegen de nieuwe Europese immigratierichtlijn. De meeste regeringsleiders wijzen erop dat een meerderheid van hun inwoners nakomelingen van immigranten uit Europa zijn. Zij zinspelen op tal van tegenmaatregelen, variërend van een olieboycot door Venezuela, het staken van onderhandelingen over handelsverdragen tot het invoeren van een visumplicht voor Europeanen. Op 18 juni nam het Europees Parlement de zogeheten Terugkeerrichtlijn aan, die het mogelijk maakt illegalen sneller terug te sturen naar het land van herkomst.

‘De goedkeuring door het Europees Parlement van de wet om migratie te criminaliseren, is barbaars’, verklaarde president Rafael Correa van Ecuador. ‘Wij staan machteloos tegenover de dubbele moraal van de ontwikkelde landen die een hoop eisen aan ons stellen, maar tegelijkertijd van ons profiteren. Met welke morele autoriteit kan men blijven spreken van een globalisering die meer en meer het vrije verkeer van goederen en kapitaal propageert, maar het verkeer van mensen criminaliseert?’

Alleen al in Spanje wonen meer dan een half miljoen Ecuadorianen, van wie een meerderheid zonder de vereiste papieren. Hoeveel illegalen uit Latijns-Amerika Europa herbergt, is onduidelijk, maar waarschijnlijk gaat het om meer dan twee miljoen mensen. Veruit de meeste immigranten wonen in Spanje: 350 duizend Bolivianen (waarvan slechts 65 duizend legaal), 150 duizend Argentijnen en 50 duizend Paraguayanen (80 procent zonder papieren). Volgens de regering van Peru verblijven zo’n anderhalf miljoen Peruanen in Europa en hebben de meesten niet de vereiste papieren.

De president van Peru, Alan Garcia, heeft de Organisatie van Amerikaanse Staten gevraagd om een spoedbijeenkomst. Hij benadrukte dat ‘Latijns-Amerika altijd heel genereus is geweest voor de immigranten uit Europa, en het verbaast mij dat Europa nu de geschiedenis de rug toekeert. De maatregel is onrechtvaardig en weinig christelijk.’

Alle landen van het continent zijn na de onafhankelijkheid van kolonisator Spanje overspoeld met immigranten uit Europa en hun leiders roepen dat nu in herinnering.

De Boliviaanse president Evo Morales schrijft in een brief aan de Europese Commissie over de ‘richtlijn der schande’ en herinnert eraan dat ‘in het verleden vele miljoenen Europeanen zonder visa en zonder voorwaarden naar Latijns-Amerika zijn gekomen en altijd zijn ze welkom geweest’.

De senaat in Uruguay veroordeelt de maatregel unaniem als een ‘schending van de elementaire mensenrechten’. In Buenos Aires liet het ministerie van Buitenlandse Zaken weten dat ‘voor de Argentijnse regering migreren geen misdrijf is. Daarom wijst zij het gebruik van begrippen als legaal en illegaal van de hand en vraagt zij respect voor de mensenrechten van de migranten.’

De Venezolaanse president zinspeelde op het stoppen van de olieleveranties aan Europa. Een weinig serieus idee want vrijwel alle olie van Venezuela gaat naar de VS. Pre - sident Correa van Ecuador wil de onderhandelingen over een handelsovereenkomst van de Andeslanden met de EU opschorten. Bolivia is van plan een visumplicht voor Europeanen in te voeren.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Volkskrant

24-06-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics