Nickerie.Net, zaterdag 28 juni 2008


3000 hectare areaal op het spel in Nickerie
Geplaatst: 26/06/2008

Nickerie -  Een voorspelling van enkele weken gedaan door deskundigen van LVV, is nu werkelijkheid geworden. De deskundigen hadden namelijk kenbaar gemaakt dat aanhoudende regens het overtollige zwampwater ter hoogte van de landbouwbedrijven Labeni en Sultan over de bestaande dam zouden stuwen met als gevolg dat landbouwarealen in de directe omgeving stagnatie en schade zouden kunnen oplopen. Dat is nu een feit. Het zwampwater dat momenteel over de lekbeteugelingsdam (ter hoogte van het Surinam-kanaal) loopt, heeft al een hoogte van bijkans 50 centimeters bereikt. Van de zijde van LVV en OW zijn er verzoeken gericht aan MCP om, ter voorkoming van verdere calamiteiten, de overlaten bij Kamp 13 en Pand E open te stellen voor het spillen van het overtollige zwampwater.

Ongeveer drie duizend hectare landbouwareaal dreigt verloren te gaan als er geen adequate oplossing komt. In hetzelfde gebied wordt ook gevreesd voor de neergang van ongeveer driehonderd runderen, die moeilijk kunnen grazen en ook moeilijk een droge plek kunnen vinden. Onder de kudde hebben enkele kalven reeds het leven gelaten. De bestuursdienst van Nickerie is op de hoogte van deze situatie. Er wordt nu naarstig door de instanties gebrainstormd wat er gedaan moet worden om de arealen en de runderen daar te behoeden van verdere schade.

Het water loopt over enkele kilometers met grote snelheid over de dam heen. Landbouwdeskundigen in Nickerie zeggen dat dit voor de sector een vrij grote ramp is. Boeren in dit gebied hebben reeds hun gronden bewerkt, maar kunnen niet verder werken als gevolg van de zware wateroverlast. De weergoden hebben naar verwachting nog meer water in petto voor de komende dagen.


Danny Jibodh

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

28-06-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics