Nickerie.Net, zaterdag 28 juni 2008


Forum Suriname wil publiekelijke verontschuldiging NDP en disciplinaire maatregelen tegen Doekhie
Geplaatst: 26/06/2008

Paramaribo -  Forum Suriname vindt het een positieve ontwikkeling dat de Nationale Democratische Partij (NDP) nu besloten heeft om, na een afwezigheid van meer dan zes maanden, terug te keren naar de vergaderzaal van De Nationale Assemblee. Echter is Forum Suriname van mening dat de NDP – fractie zich eerst publiekelijk dient te verontschuldigen voor het door haar getoonde onmaatschappelijke gedrag in deze.

De keuze van de NDP om als gevolg van de vechtpartij van 13 december 2007 de vergaderingen niet meer bij te wonen, is een onverstandig besluit geweest. Volgens Radjen Kisoensingh, voorzitter van Forum Suriname, heeft dit alleen maar bijgedragen aan het verder schaden van het reeds lange tijd gehavende imago van DNA. Echter haast hij zich erbij te stellen dat het slechte imago van De Nationale Assemblee niet alleen geschoven kan worden in de schoenen van de NDP. “Eerder is het de schuld van de huidige leiding van het parlement, waardoor dit instituut zeer slecht is gaan functioneren. De belangrijkste oorzaak daarvan moet gezocht worden in de historische fout die de huidige coalitie begaan heeft om de incompetente en ongeschikte Salam Somohardjo te doen verkiezen tot voorzitter.”

Dat de NDP nu de vergaderingen van DNA weer kan bezoeken zonder zich te verontschuldigen, is volgens Kisoensingh op zijn zachtst gezegd onaanvaardbaar. Bovenal heeft de NDP, als parlementaire fractie en als partij, verzuimd om disciplinaire maatregelen te treffen jegens het lid Rashied Doekhie, dat tijdens deze beruchte vechtpartij als eerste fysiek geweld heeft gepleegd jegens een ander lid van het parlement. “Het jammerlijke gevolg was dat hij als geweldpleger fysiek mishandeld werd door twee andere DNA-leden en dat geen van deze geweldplegers vervolgd is door de justitiële autoriteiten. Dat zulks is uitgebleven is mede te wijten aan het verzuim van Doekhie zelf om een strafklacht in te dienen bij de justitiële autoriteiten.”

Forum Suriname doet in naam van een juiste opvoeding van de jonge Surinamers, goed moraal en eerlijk burgerschap, een dringend beroep op de NDP om disciplinaire maatregelen te treffen jegens het lid Doekhie. Deze zou gevraagd moeten worden om zijn lidmaatschap van DNA op te zeggen dan wel zou de partij hem kunnen terugroepen uit De Nationale Assemblee.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

28-06-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics