Nickerie.Net, maandag 30 juni 2008


DC Shankar werkt naar orde en regulering van vuilophaaldienst

Nickerie - Al geruime tijd worden er binnen de gemeenschap van Nickerie heftige discussies gevoerd over de maatregelen die DC Shankar heeft ingevoerd, waarbij er betaald moet worden voor vuilophaal, waarbij er meer in het laadje moet komen in het kader van het verdere decentralisatie proces. Burgers wijzen erop dat vuilophaal staatszorg is en dat Nickerie het enigste district is waar men moet betalen om vuil te laten ophalen. DC Shankar zegt echter dat de  maandelijkse kosten voor het onderhoud van de stortplaats ook ergens vandaan opgehoest moet worden.

DC Bhagwatpersad Shankar zegt dat er gestreefd wordt naar ordening en regulering van het bestuur en het beheer van het district Nickerie. Alles wat hier gebeurd moet geordend plaatsvinden, zo ook het geval met vuil ophaal. Nadat de vorige vuilophalers gestopt waren met betaald vuilophaal, heeft de DC na een openbare inschrijving dit werk gegund aan ene heer B. Lachman die tegen betaling van SRD 1.40 per zak geproduceerde vuil, deze ophaalt in Nw-Nickerie en omgeving.

Echter is het nu zo dat illegale vuilophalers zich aanbieden om tegen een mindere bedrag huisvuil weg te voeren wat de bestuursdienst ernstig dwars zit. Shankar zegt hierop dat er geen toetstemming is verleend aan deze mensen. Na gedegen onderzoek, zegt Shankar dat deze mensen reeds zijn opgespoord en zijn aangesproken en gewaarschuwd dit niet verder te continueren. Willen zij dat doen op basis van individuele huishoudens, mag het wel, maar niet dat zij elke dag een volle pickup lading vuil gaan dumpen. Dan zijn deze mensen volgens Shankar puur commercieel bezig, wat zij als bestuur, niet zullen tolereren. Shankar stoort zich eraan, dat toen Nickerie een tijdje terug bedolven zat onder het vuil, deze zogenaamde vuilophalers in geen wegen te bekennen waren en nu er een legale vuilophaler is aangewezen, men wel zo vrijpostig is om te gaan concurreren. “De mensen moeten niet tarten met het bestuur, we kunnen heel veel doen, we willen niemand tot vervelende bestuurder zijn, maar men moet ook luisteren naar het bestuur”, zei Shankar.

DC Bhagwatpersad ShankarDC Bhagwatpersad Shankar

In samenspraak met de districtsraad is het besluit genomen dat mensen die op individuele basis vuil storten op de stortplaats, deze een vergoeding moeten storten in het districtfonds. Per maand zal men dat SRD 25,= moet neertellen. Degenen die wrakken en karkassen dumpen moeten voortaan SRD 50.= per wrak storten. Shankar zegt dat op deze manier de mensen hun verantwoordelijkheid groter gemaakt zal worden ten aanzien van het ophalen van vuil.

De burgervader zei ook dat zij de stortplaats steeds moeten blijven onderhouden en het hen op maandbasis circa 1500,= SRD kost. Deze bijdrage is van de gemeenschap gewenst zegt Shankar. De Burgervader heeft ook gezegd dat er conform de boetewet (2000) gewerkt zal worden. Deze geeft hem de bevoegdheid om boetes op te leggen en in het kader van het decentralisatieproces en het reguleringsproces welke wordt toegejuicht en ook gedragen wordt, het volgens Shankar verder van wezenlijk belang is dat de gemeenschap aan haar verplichtingen voldoet om het proces te doen slagen. Het is niet uitgesloten dat met het nemen van deze stringente maatregelen mensen straks op alle hoeken onverantwoord hun vuil zullen los laten.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net

29-06-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics