Nickerie.Net, maandag 30 juni 2008


Pilotproject: lagerschool kinderen krijgen per 1 juli brood, melk en bacoven
Geplaatst: 19/06/2008

Nickerie -  Het pilotproject van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) om per 1 juli aan leerlingen van de lagere school brood, melk en bacoven te verstrekken, staat nog recht overeind. Dit project zal in de beginfase uitgevoerd worden op 55 scholen in de districten Nickerie, Para, Paramaribo en Commewijne. Minister van Sozavo, Hendrik Setrowidjojo, heeft gisteren kort voor aanvang van de ministerraadsvergadering tegenover DBS gezegd dat er voorbereidingen worden getroffen om alles vlekkeloos te laten verlopen. ‘We zijn op schema’.

Sozavo draagt samen met het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, dat zorgt voor melk en bacoven, de verantwoordelijkheid over het project. Voor wat brood betreft is men bezig met leveranciers, die geïdentificeerd zijn.

Verder is Sozavo samen met het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling bezig te bekijken hoe de overige districten tegemoet kunnen worden gekomen. Er is geen periode c.q. streefdatum geprikt wanneer gestopt zal worden met dit project. Er is ongeveer SRD 3 miljoen op jaarbasis uitgetrokken om het broodproject voor de 4 districten uit te voeren. De overige 2 producten moeten volgens de minister nog bekeken worden want het ministerie is hiervoor wel afhankelijk van de schoolleiders die de kinderen zullen moeten identificeren waarop Sozavo dan kan inspelen.


Zahier Azizahamad

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

18-06-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics