Nickerie.Net, maandag 30 juni 2008


UPS en NS pakken de draad weer op in Nickerie
Geplaatst: 25/06/2008

Nickerie -  Een topdelegatie van hoofdbestuursleden, adviesraadsleden en leden van de politieke raad van de Unie van Progressieve Surinamers en Nieuw Suriname (UPS/NS) onder leiding van de voorzitter van de UPS, drs. Henry Orie, is zondag naar Nickerie afgereisd om het politieke veldwerk weer op te pakken. Na het overlijden van Harry Kisoensingh was er enige stagnatie hierin opgetreden en vooral van de kernen kwam de vraag naar voren wie nu de leidersrol in Nickerie zou moeten vervullen .

Met de kandidaten van de afgelopen verkiezing van zowel UPS als NS is er vruchtbare gesprekken gevoerd. Enkele kernvoorzitters waren hierbij aanwezig. Er zal een nieuw strategisch plan worden uitgezet en op korte termijn zullen alle kernen van Nickerie worden opgeroepen om gezamenlijk na te gaan hoe het verkiezingswerk voor de komende periode aangepakt moet worden.

Veel Nickerianen zijn ontevreden over de ontwikkelingen en kijken uit naar verandering. Dagelijks komen er nieuwe meldingen binnen van vooral jongeren die iets anders willen dan de huidige corrupte politiek. De kandidaten van de afgelopen verkiezing hebben van het hoofdbestuur groen licht gehad om alvast met het veldwerk te starten en nieuwe kernen te installeren.

UPS en NS, twee partijen die reeds in het veld samen optrekken, hebben verder ook nog vruchtbare gesprekken gevoerd met 4 andere politieke partijen. Niet alleen partijen maar ook gezinnen en individuele personen hebben met partijtoppers gesproken voor volledige ondersteuning.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

18-06-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics