Nickerie.Net, woensdag 02 juli 2008


Geen herstelbetaling voor slavernij  - Balkenende verafschuwt gruwelijkheden

Eric Mahabier, 02/07/2008

AMSTERDAM - Premier Jan Peter Balkenende van Nederland is geen voorstander van herstelbetaling voor de slavernij. In gesprek met dWT zegt de Nederlandse minister-president dat het bij hem gaat om hetgeen zich in het verleden heeft afgespeeld, te verafschuwen. Hij vindt dat de herinneringen "levend" gehouden moeten worden. "We moeten nooit vergeten wat er is gebeurd, maar ik ben geen voorstander van geldbetaling", laat Balkenende weten. Hij heeft gisteren namens de Nederlandse regering een krans gelegd bij het nationaal monument van het slavernijverleden.

dWT foto/ Eric Mahabier Ambassadeur Urmila Joella-Sewnundun (links) en premier Jan Peter Balkenende in een onderonsje dinsdagmiddag bij de herdenking 145 jaar Keti Koti in Amsterdam.-.

Ambassadeur Urmila Joella-Sewnundun en de gevolmachtigde ministers van de Nederlandse Antillen en Aruba hebben ook kransen gelegd bij de Nationale Herdenking Nederlands Slavernijverleden in het Oosterpark, in Amsterdam.

In zijn toespraak kwam Balkenende niet tot een spijtbetuiging voor het slavernijverleden. Tegenover dWT benadrukte hij dat hij in zijn redevoering duidelijk heeft aangegeven hoe mensonterend de slavernij was, dat deze een schaamteloze episode in de Nederlandse geschiedenis is en dat Nederland deze verafschuwd. "Wanneer de Nederlandse minister-president dit aanhaalt, geeft dat toch iets aan", zegt Balkenende.

Met de "vrijmaking" op 1 juli 1863 is er volgens hem formeel een eind gekomen aan een "volstrekt verwerpelijke praktijk." "Eeuwenlang zijn mensen slachtoffer geworden van handel, macht en geld. Zonder enig respect voor de menselijke waardigheid. Men was doof voor de schreeuw om vrijheid van de slaven, en blind voor het schrijnende leed dat hen werd aangedaan."

Slavernij en slavenhandel ziet Balkenende onlosmakelijk verbonden met de Nederlandse geschiedenis. "Hoe pijnlijk ook, voor die feiten mogen we nooit meer weglopen en de ogen nooit meer sluiten. We mogen nooit meer zwijgen, dat is te lang gedaan." Voor hem is het slavernijverleden niet ongedaan te maken. "We kunnen wel uitspreken hoezeer we het verafschuwen. Dat is uit moreel en menselijk oogpunt onze dure plicht".

Balkenende was helder: "De Nederlandse geschiedenis van slavernij en mensenhandel is een smet op het blazoen van ons land. Het was een schaamteloze episode in onze geschiedenis. Het was mensonterend en het kan alleen in de zwaarste bewoordingen worden veroordeeld."

Dit verleden geeft onder meer de Nederlandse regering de opdracht om de "slavernijgeschiedenis zichtbaar te maken en te blijven vertellen". Deze geschiedenis verklaart onder andere de nauwe verbondenheid met delen van de "Caraïben". "Deze herdenking is van grote betekenis voor ons allemaal. Hier kijken wij elkaar recht in de ogen. Hier erkennen wij de pijn die is geleden. Hier betuigen wij ons respect aan de slachtoffers van toen. Hier zeggen we tegen elkaar: wij horen bij elkaar en wij gaan sámen verder. Samen herdenken verbindt", sprak de Nederlandse premier.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

02-07-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics