Nickerie.Net, donderdag 03 juli 2008


Soedeschand Jairam: Vijfde landbouwtelling niet effectief en volledig

Geplaatst: 03/07/2008

Nickerie -  De wet over de vijfde landbouwtelling is dinsdag aangenomen door het parlement. Volgens A1- parlementariër Soedeshchand Jairam heeft de oppositie niet de ruimte gehad om zich hierover uit te spreken. De reden die hij hiervoor geeft, is dat de oppositie vanwege de getoonde houding van de leiding van het parlement genoodzaakt was de zaal te verlaten. Het erge van de zaak is dat men zo snel over deze wet is gegaan, waardoor deze met nog heel wat onduidelijkheden is aangenomen. Volgens Jairam moesten er nog veel aanpassingen en aanvullingen opgenomen worden in de wet, aangezien de landbouwtelling conform de richtlijnen van de FAO moet plaatsvinden, zoals vervat in volume 1 van ‘Assistance of integrated agricultural censes and surveys’. Een heel belangrijk aspect dat is verwaarloosd, betreft de zaadproductie en het plantmateriaal. Volgens Jairam is het heel belangrijk om te weten hoe de zaadproductie en voorziening van plantmateriaal plaatsvinden.

De telling is bedoeld om een goed beleid te formuleren voor de landbouwontwikkeling. Als belangrijke informatie ontbreekt, dan is zo een telling nooit volledig en effectief, meent Jairam. Hij geeft aan dat in 2005 de Zaadwet is goedgekeurd, maar dat de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij nog steeds niet in staat is om die wet op de juiste wijze ten uitvoer te brengen. Dit heeft tot gevolg dat de problemen in de landbouwsector niet effectief aangepakt kunnen worden.

Een andere zaak die de telling onvolledig maakt, is dat met betrekking tot de irrigatie en het gebruik van meststoffen en bestrijdingsmiddelen er heel weinig vragen zijn gesteld, waardoor er heel veel informatie hieromtrent ontbreekt. Dit alles in acht nemende, zegt Jairam dat de landbouwtelling niet effectief zal zijn, omdat de FAO pleit voor een telling die een belangrijke rol moet spelen in het realiseren van de millennium development goals. Deze hebben als doel het brengen van duurzame ontwikkeling en het bestrijden van armoede en werkloosheid. Vooral op het platteland is het overgrote deel van de bevolking afhankelijk van de landbouw. Ontwikkeling hiervan betekent volgens Jairam aanpak van armoede en werkloosheid. Duurzame landbouwontwikkeling is belangrijk voor een duurzame economische ontwikkeling, aldus Jairam.


Santi Sieuw

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

03-07-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics