Nickerie.Net, vrijdag 04 juli 2008


Dagvaarding getuigen Decemberproces verloopt stroef

Greg Sitaram, 03/07/2008

Paramaribo - Er is al een inventarisatie gemaakt van de getuigen die gehoord zullen worden tijdens de inhoudelijke behandeling van het Decemberproces op de krijgsraadzitting van 4 juli. Het Openbaar Ministerie (OM) is inmiddels overgegaan tot het dagvaarden van een aantal getuigen. Het dagvaarden van de getuigen verloopt echter heel stroef. De Ware Tijd verneemt dat een aantal getuigen inmiddels niet meer op hetzelfde adres woont of uitlandig is, waardoor de dagvaardingen niet kunnen worden uitgereikt. Hiervan zullen er rapporten worden opgemaakt. Tot gisteren waren enkele dagvaardingen nog niet uitgereikt. Het is dusver niet bekend hoeveel getuigen zullen worden gehoord op 4 juli. Ook is niet komen vast te staan of de gedagvaarde getuigen die verschijnen als eerst gehoord zullen worden.

Een deel van de slachtoffers die tijdens het moorddadige regime van Desi Bouterse de dood vonden.  Een deel van de slachtoffers die tijdens het moorddadige regime van Desi Bouterse op gruwelijke wijze om het leven zijn gebracht. Thans is Bouterse de leider van de politieke partij NDP.

Voorlichter van het Decemberproces, Marjory Sanches, zegt aan de krant dat de mogelijkheid bestaat dat de verdachten op hun verzoek eerst worden gehoord door de Krijgsraad. In beginsel worden echter eerst de getuigen gehoord. Het is dusver onduidelijk of de verdachten of hun raadslieden hiervan gebruik zullen maken. Alles hangt af van de strategie die de verdediging wenst te voeren in deze zaak. Sanches zegt dat zij de namen van de getuigen niet kan prijsgeven, omdat zij die ook niet kent. Ook het aantal getuigen en een eventuele kroongetuige is de woordvoerster onbekend. "Op de zitting van 4 juli zullen we beiden weten wie gehoord zullen worden," aldus Sanches.

Uit het Decemberproces-strafdossier blijkt dat er in 2002 en 2003, meer dan 40 getuigen door de politie zijn gehoord. Artikel 272 lid 1 stelt dat alle verschenen getuigen gehoord worden, tenzij het Hof met toestemming van de vervolgingsambtenaar en van de verdachte van hun verhoor afziet. Het is volgens Sanches dus geen dringende vereiste om alle getuigen te horen op de rechtszitting. Zij vermoedt dat de Krijgsraad alleen die getuigen die wat meer klaarheid in de zaak kunnen brengen, zal horen. Over de heel bezwarende verklaring van wijlen Fred Derby, zegt Sanches dat die mogelijkerwijs als voorgelezen zal kunnen worden beschouwd. Dit omdat de verklaring onder ede en bij de rechter-commissaris is afgenomen.

In artikel 284 lid 1 is vervat, dat indien een getuige overleden is of het Hof de hernieuwde dagvaarding of schriftelijke oproeping van een getuige reeds tevoren overbodig of nutteloos heeft geacht, dan wel een getuige, ook na een bevel overeenkomstig artikel 272, tweede lid, niet op de terechtzitting is verschenen of, verschenen zijnde, weigert getuigenis te geven, zal de verklaring, die hij tijdens het gerechtelijk vooronderzoek na beëdiging of aanmaning overeenkomstig artikel 196 heeft afgelegd, mits ter terechtzitting voorgelezen, als aldaar afgelegd worden aangemerkt.

Sanches speculeert dat de verdediging van de verdachten dan kan aanvoeren dat zij niet in de gelegenheid is gesteld om de verklaring van de getuige te toetsen door vragen te stellen aan de getuige. Volgens Sanches is de jurisprudentie hierover duidelijk: als er meerdere verklaringen zijn van andere getuigen die de verklaring van zo een getuige ondersteunen, wordt die als geldig aangerekend. De verklaring van Derby wordt mogelijkerwijs dus gewoon als bewijs gebruikt.-.

De 8 december slachtoffers

Op 8 december 1982 worden vijftien vooraanstaande Surinaamse tegenstanders van het regime-Bouterse geëxecuteerd. Wie waren zij? Vijftien portretten.

Jiwansingh Sheombar: Jiwansingh Sheombar pleegt in 1982 samen met Surindre Rambocus een coup tegen het militaire regime van Desi Bouterse.

Frank Wijngaarde: Journalist Frank Wijngaarde is de enige van de vijftien slachtoffers met de Nederlandse nationaliteit. Hij was werkzaam bij het radiostation ABC. Wijngaarde was ervan overtuigd dat de militaire staatsgreep het einde betekende van democratisch Suriname.

Surendre Rambocus: De militair Surendre Rambocus pleegt in maart 1982 een coup tegen het Militaire Gezag onder leiding van Desi Bouterse. De coup mislukt en de militair wordt veroordeeld tot 12 jaar cel. Hij wordt vermoord op 8 december 1982 wegens verraad.

Eddy Hoost : Edmund Alexander Hoost was een échte Surinamer. Hij sprak niet graag over Creolen, Hindostanen of Marrons. Hij had het liever over 'de Surinamer'. Zijn liefde voor zijn land wordt bezegeld met de kogel.

Rudi André Kamperveen : ‘Ampie' Kamperveen is een veelzijdig mens; politicus, oud-voetballer, journalist en zakenman. Als journalist en eigenaar van zijn radiostation ABC, ontpopt hij zich als een voorstaand criticus van het regime-Bouterse.

Sugrim Oemrawsingh : Wiskundige Sugrim Oemrawsingh wordt op 8 december 1982 opgepakt en geëxecuteerd omdat de militairen hem beschouwen als een van de grote onruststokers op de Universiteit van Suriname.

John Baboeram : John Baboeram is een Surinaamse advocaat. Hij verdedigt de verdachten van de mislukte coup tegen Desi Bouterse.

Gerard Leckie : Gerard Leckie is docent, decaan en voorzitter van de vakbond voor wetenschappelijk personeel aan de Universiteit Suriname. Door de militairen wordt hij gezien als aanstichter van de studentenprotesten.

Cyrill Daal : Vakbondsleider Cyrill Daal wordt door bevelhebber Desi Bouterse gezien als een van de grootste tegenstanders van zijn regime. Daal is voorzitter van de Moederbond en daarmee ook een van de belangrijkste voortrekkers van de protesten tegen de militairen.

Jozef Slagveer : Jozef Slagveer begint als woordvoerder en promotor van het regime van Bouterse. Langzamerhand wordt hij echter kritischer en keert zich tegen zijn voormalige bondgenoten. Reden voor het Militair Gezag om hem op te pakken en de doden.

Harold Cornelis Riedewald : Harold Cornelis Riedewald was een gedreven jurist en fervent toneelspeler. Hij wordt door de militairen opgepakt en geëxecuteerd nadat hij de verdediging op zich heeft genomen van de verdachten van een tegencoup.

Bram Behr : Bram Behr is een kritische journalist die zich niet laat tegenhouden door het militaire regime van Bouterse. Op 8 december 1982 wordt hij letterlijk én figuurlijk monddood gemaakt.

Lesley Rahman : De journalist Lesley Rahman wordt beschreven als 'uitzonderlijk intelligent met een gevoel voor rechtvaardigheid'. Hij is uiterst kritisch ten opzichte van het regime van Bouterse.

Somradj Sohansingh : Robby Sohansingh is een Surinaamse zakenman. Hij stoort zich aan het geweld van de militairen die de macht in het land hebben overgenomen en aan de rechteloosheid.

Kenneth Gonçalves : Kenneth Gonçalves is de deken van de Orde van Advocaten. Eén dag na de staatsgreep van 1980 voorzag hij al problemen in zijn vaderland. "Dit is het einde van de rechtstaat", zei hij.

Lees verder

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

04-07-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics