Nickerie.Net, dinsdag 08 juli 2008


Beslaglegging tegoeden DSB in  geruchtmakende casinozwendel-kwestie

Wilfred Leeuwin, 05/07/2008

DSB-Bank - PARAMARIBO ó De Surinaamsche Bank NV (DSB-Bank) heeft gistermiddag een zware klap te verwerken gehad. Er is voor meer dan 125 miljoen Amerikaanse dollar en daarnaast ook op onroerende goederen beslag gelegd op de kasreserve van DSB-Bank, tegoeden van directeur Sigmund Proeve, ex-directeur Edmund Muller, juridisch medewerker Patrick Bhagwandien, Ram Hiralal en anderen. De beslaglegging is gedaan bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS) en overige banken. Dit alles heeft te maken met de geruchtmakende casinozwendelzaak waarbij deze personen het vorig jaar al zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen en hoge geldboetes. De begunstigden van deze beslaglegging zijn de rechtspersonen, Parbhoe's Handelsmaatschappij NV, Gautam Parbhoe en Roy Ramjiawan.

Woordvoerder van deze drie rechtspersonen, advocaat Geert Rep, bevestigt vanuit zijn kantoor op Aruba in een telefonisch interview met de Ware Tijd dat het hier gaat om een conservatoir beslag in een civiele rechtszaak. "Er is beslag gelegd omdat DSB-Bank, Proeve, Muller, Bhagwandien, Hiralal, de buitenlandse hotelorganisatie Dorsett en Jeffrey Claque, aansprakelijk zijn gesteld en worden gehouden voor de schade die zijn drie cliŽnten ( Parbhoe's Handelmaatschappij, Gautam Parbhoe en Ramjiawan), hebben geleden in de jaren waarbij miljoenen Amerikaanse dollars, illegaal vanuit DSB-Bank werden overgemaakt naar het buitenland", zegt Rep. Ook Freddy Kruisland, advocaat van DSB Bank, bevestigt de beslaglegging, waarvan de vordering is ingesteld door een Nederlandse rechtbank in Rotterdam, met verlof van de Surinaamse kantonrechter. "Ik vind het immoreel van de tegenpartij om te proberen het functioneren van de Surinaamsche Bank lam te leggen en ik zal op de meest korte termijn opheffing vragen van deze vordering."

Rep legt uit dat zijn cliŽnten na de strafzaak het vorig jaar, ervoor gekozen hebben zich ervan te verzekeren dat zij niet alleen een mooi vonnis hebben tegen de bank en de andere personen, maar verder met de schade blijven zitten. De schade nader uitleggend, zegt Rep dat "de gelden die werden overgemaakt, kwamen van opbrengsten uit het toenmalige Palace Casino aan de Domineestraat, op last van Dorsett, die een voormalige partner is geweest van Parbhoe. De overmakingen vonden ook nog plaats toen zowel Parbhoe als de Deviezencommissie de bank had aangeschreven over de illegale overmakingen." Samen met een Surinaamse en een Nederlandse college, heeft Rep de beslaglegging gepleegd, nadat hij daarvoor verlof had gekregen van de Surinaamse kantonrechter, Ewald Ombre.

Kruisland vindt dat niet DSB-Bank, maar Dorsett als voormalige partner van Parbhoe in gebreke moet worden gesteld. Volgens hem wordt de bank alleen maar ervan beschuldigd dat die heeft meegeholpen de gelden over te maken. Volgens Kruisland zal deze beslaglegging geen invloed hebben op het dagelijkse functioneren van de bank, omdat het gaat om reserves en niet het werkkapitaal van de bank. Een onafhankelijke econoom, die niet bij naam in deze kwestie genoemd wil worden, weerspreekt deze stelling.

"Op de internationale kapitaalmarkt kom je zeker in gevaar als er beslag is gelegd op je kasreserves, je kredietwaardigheid gaat er aan; daarnaast zijn cliŽnten snel geneigd, bij elk schandaal waar hun bank betrokken bij is, uit voorzorg hun rekening leeg te maken of die op te zeggen." Kruisland zegt dat in de strafzaak waarbij de DSB-top en haar partners zijn veroordeeld, er hoger beroep is aangetekend. Die zaak wordt binnen zes weken in behandeling genomen door het Hof van Justitie. Een gemaakte afspraak tussen de krant en Proeve om gisteravond laat, nog een reactie van hem op te nemen, is op niets uitgelopen. Proeve bleef onbereikbaar.-.

dWT archieffoto DSB-directeur Sigmund Proeve, procuratiehouder Patrick Bhagwandin, en ex-directeur Edmund Muller, die zijn hoofd wegdraait van de camera tijdens het strafproces vorig jaar.-

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

05-07-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics