Nickerie.Net, maandag 07 juli 2008


Casinozwendel nu ook bij Nederlandse rechtbank

Wilfred Leeuwin, 07/07/2008

Ook in Nederland miljoenen euro's gevorderd - PARAMARIBO — De geruchtmakende casinozwendel zaak in Suriname waar de Surinaamsche Bank, de buitenlandse maatschappij Dorsett, DSB-bank directeur Sigmund Proeve, ex-directeur Edmund Muller en andere personen bij zijn betrokken, wordt niet alleen in Suriname uitgevochten. Nadat dWT zaterdag de beslaglegging van meer dan 125 miljoen Amerikaanse dollars bij Surinaamse banken bekendmaakte, blijkt nu dat de eisers, ( Parbhoe's Handelsmaatschappij, Gautam Parbhoe en Roy Ramjiawan) ook in Nederland een vordering hebben lopen van 39 miljoen euro. Hiervoor heeft de Nederlandse rechtbank negen personen en instanties gedagvaard. Deze civiele zaak wordt op 10 september in Nederland in behandeling genomen.

Naast de DSB-Bank, Proeve, Muller en procuratiehouder Patrick Bhagwandien, moeten ook de buitenlandse hotelmaatschappij Dorsett, accountant Ram Hiralal, Jeffrey Claque, Dallas Demster en Lottery & Wagering Solutions Inc (LWSL) voor de Nederlandse rechter verschijnen. Feitelijk komt het in deze civielrechtelijke dagvaarding er op neer dat zij allen verantwoordelijk of medeverantwoordelijk worden gehouden voor de financiële en of materiële schade die de eisers hebben geleden als gevolg van het overmaken van miljoenen aan vreemd geld vanuit de DSB-Bank naar buitenlandse rekeningen.

"Dat ook in Nederland vorderingen gepleegd kunnen worden en de zaak door de Nederlandse rechter in behandeling kan worden genomen, komt doordat de gedaagden in Nederland kantoren of bedrijven en woonplaatsen hebben, maar ook omdat de – in het verleden gesloten – contracten tussen Parbhoe's Handelsmaatschappij en Dorsett, vallen onder de Nederlandse wetgeving", zegt Geert Rep, één van de advocaten en woordvoerder van Parbhoe's Handelmaatschappij.

Zo heeft accountant Hiralal in Nederland een kantoor en heeft hij, naar eigen zeggen als belastingadviseur opgetreden voor Dorsett en Jeffrey Claque. "Eerder heeft Parbhoe ook een claim op mij gelegd van 2,2 miljoen euro, maar dat is middels een kortgeding opgeheven", zegt Hiralal. Hij wijst de krant erop dat hij in het artikel van zaterdag onterecht in één adem wordt genoemd met personen die in de strafzaak rond deze kwestie zijn veroordeeld.

"Ik ben nooit veroordeeld in geen enkele strafzaak." Edward Naarendorp, advocaat van Hiralal en Claque, ziet geen enkele grond voor deze vorderingen. Hij zegt dat het toewijzen van deze claims, in Suriname als in Nederland afhankelijk zal zijn van het besluit van het Hof van Justitie in Suriname die nog een uitspraak moet doen in de hoger beroep zaak, die enkele van de gedaagden hebben aangetekend, nadat zij waren gevonnist tot celstraffen en het betalen van geldboetes. (Deze hoger beroep zaak wordt in augustus in behandeling genomen.)

Woordvoerder Rep heeft hier een andere mening over. "Neem maar het voorbeeld van de strafzaak waarbij de Amerikaan O.J Simpson voor moord werd vrijgesproken, maar in de civiele zaak werd veroordeeld voor het betalen van een schadeclaim." Zowel Rep, Naarendorp, advocaat Freddy Kruisland van de DSB-Bank en andere juristen, wijzen de krant er op dat deze zaak juridisch technisch enorm ingewikkeld in elkaar kan zitten en dat de verslaggeving daarom juist heel zorgvuldig moet plaatsvinden. Er is dan ook besloten niet al teveel juridische details op te sommen; ook omdat de advocaten hun eigen inzichten hebben.-.

Om deze zaak te kunnen volgen zijn hier enkele van de meest belangrijkste feiten op een rij gezet. - Zakenpartners Parbhoe's handelmaatschappij en de buitenlandse onderneming, Dorsett gaan een samenwerking aan. Samen richten zij op de Suriname Leisure Company (SLC) waaronder de exploitatie valt van het Suriname Palace Casino.

- Het gaat op een gegeven moment goed mis met dit partnerschap en ontstaan er enorme verschillen. Partijen gaan uit elkaar, maar de zakelijke problemen zijn niet opgelost.

- Winod Parbhoe, die samen met zijn broer Gautam de vertegenwoordigers waren van Parbhoe's Handelsmaatschappij wordt in de ochtend van 4 september 2001 doodgeschoten bij 'De Punt'. Deze moord is onopgelost gebleven.

- Dorsett die belast is met het management van het casino, doet zonder Parbhoe, verder zaken met de DSB-Bank waar de partners rekening(en) hadden geopend.

- Parbhoe, die vindt dat hij nog altijd recht heeft op zijn deel van de opbrengsten uit de casino en de deviezencommissie schrijven DSB-Bank aan, maar die vindt dat er niets aan de hand is. De bank maakt namens Dorsett en later ook namens Jeffrey Claque, manager van het casino, gelden over naar buitenlandse rekeningen.

- In een kortgeding van het Openbaar ministerie worden de bank, haar directeur, ex directeur, procurator, Dorsett en Claque veroordeeld tot gevangenisstraffen en geldboetes. Parbhoe wordt integraal vrijgesproken van alle ten laste gelegde feiten. De veroordeelden tekenen meteen hoger beroep aan. Deze zaak wordt in augustus dit jaar in behandeling genomen door het Hof van Justitie.

- Parbhoe zoekt naar meer genoegdoening en begint civiele processen, met nu beslagleggingen /schade claims in Nederland en Suriname.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

07-07-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics