Nickerie.Net, maandag 07 juli 2008


Geen vragen bij executies 8 december 1982

Ivan Cairo, 07/07/2008

Paramaribo - Uit verklaringen van getuigen blijkt, dat de standrechtelijke executie van 15 tegenstanders van de toenmalige militaire regering in december 1982 is uitgevoerd door overwegend militairen van lagere rang. Vuurpelotons werden ad hoc ingesteld en kwamen opdrachten om op de weerloze gevangenen te schieten van onder meer legerofficier Paul Bhagwandas, nu wijlen.

"Suma no sutu o k'ka (wie niet schiet wordt zelf afgemaakt)", blafte Bhagwandas een vuurpeloton van ongeveer zestien man toe, voordat de bevreesde, veelal jonge soldaten hun wapens op 8 december 1982 leegschoten op Harold Riedewald en John Baboeram. Dat verklaarde ex-soldaat Onno Flohr (46) vrijdag tegenover de Krijgsraad.

Hij was toen lijfwacht van toenmalig garnizoenscommandant Roy Horb. Riedewald en Baboeram werden geëxecuteerd vlak naast de lijken van de militairen Surindre Rambocus en Jiwansing Sheombar. De twee militairen waren vermoedelijk al in de avond van 7 december nadat ze vanuit de strafinrichting Santo Boma naar Fort Zeelandia waren overgebracht, doodgeschoten. "Ik hoorde alleen de stem van Bhagwandas", vervolgde Flohr.

Uit verklaringen van militairen die in en rondom het fort aanwezig waren, kan geconcludeerd worden dat niemand zich afvroeg wat er gaande was ofschoon er regelmatig met tussenpozen pistool en geweerschoten klonken. Voor Birendersing Jankipersadsing, een toenmalige verbindingsman, was het wel duidelijk wat er gebeurde: de gevangenen werden afgemaakt. Hij verklaarde, dat steeds wanneer een nieuwe vuurronde voorbij was –en dat gebeurde met tussenpozen– hij uit nieuwsgierigheid zijn plek verliet om te gaan kijken, wie er kort daarvoor was afgeschoten.

Volgens deze getuige was hoofdverdachte Desi Bouterse 's morgens tijdens de executies wel in het Fort Zeelandia op zijn werkkamer. De toenmalige legerleider verliet het fort om 1 uur 's middags en keerde rond zeven uur 's avonds terug.

Toen waren volgens Jankipersadsing de gevangenen Fred Derby, Jozef Slagveer, André Kamperveen en "twee anderen" nog in leven. Derby mocht omstreeks 8 uur 's avonds het fort verlaten. Bouterse heeft altijd ontkend tijdens de moorden in Fort Zeelandia aanwezig te zijn geweest. Ex-lijfwacht Flohr gaf op vragen van de rechtbank aan, dat verdachte Etienne Boerenveen in wiens zaak hij getuigde, niet op de plek was toen de gevangenen die hij hielp ombrengen, werden doodgeschoten. Wel had hij hem in het fort gezien samen met de 'Groep van 16' die op 25 februari 1980 de staatsgreep had gepleegd.

De ex-soldaat Jankipersadsing heeft persoonlijk de lijken gezien van Sheombar, Rambocus, Baboeram, Kamperveen, Cyrill Daal, Gerard Leckie, Sugrim Oemrawsing, Robby Sohansing, Slagveer, Kenneth Gonçalves, en Eddy Hoost gezien. Hij beschreef ook de onmenselijke wijze waarop met de slachtoffers is omgegaan. Zo heeft Bhagwandas geweigerd medicijnen bestemd voor André Kamperveen van zijn echtgenote in ontvangst te nemen, toen die ze bij de ingang van het fort wilde afgeven. Medicijnen zou de ex-minister volgens Bhagwandas niet meer nodig hebben, omdat hij bevrijd zou worden van alle kwalen.

Een andere gevangene werd botweg een slok water geweigerd, toen hij daarom vroeg. Zijn beulen vonden het onverantwoord water te verspillen aan iemand die toch dood zou gaan. In tegenstelling tot geluiden als zou Bouterse eigenhandig Daal hebben omgebracht, gaf de getuige Flohr een andere lezing. Volgens hem is Daal doodgeschoten door ene Goedhart. Volgens Flohr moest Kamperveen, kort voordat hij werd omgebracht op instructie van Horb een verklaring schrijven dat hij en de overige gevangenen van plan waren de regering omver te werpen.

Flohr had niet de indruk dat Kamperveen uit vrije wil de verklaring opschreef, omdat hij kennelijk uit angst beefde en nauwelijks de woorden kon neerkrabbelen.-

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

07-07-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics