Nickerie.Net, dinsdag 08 juli 2008


Derde succesvolle openbare dialoog in Nickerie
Burgerplatform en lokale overheid werken samen aan beter Nickerie
Geplaatst: 08/07/2008

Nickerie  -  Niet blijven zitten en klagen over wat niet goed gaat, maar samen praten over de problemen en oplossingen en dan ook samen, burgers en lokale autoriteiten, werken aan verbetering van het leefklimaat in het district Nickerie. Dat is de onderliggende gedachte van het programma “Ruimte voor Dialoog”, welke Projekta uitvoert in het district Nickerie.

Dat dit uitgangspunt werkt, bleek wederom tijdens de 3e ontmoeting tussen burgers en lokale autoriteiten in Nickerie, welke op 4 juli is gehouden in de districtszaal van het district Nickerie. Tijdens deze openbare ontmoeting traden buurtorganisaties, volksvertegenwoordigers, lokaal bestuur en andere autoriteiten, zoals de politie, met elkaar in dialoog om samen te praten over de vraagstukken in het district en samen tot oplossingen te komen.
Tegelijkertijd is de ontmoeting (oftewel “interface”) een presentatie van de bevindingen van het traject van “participatorische monitoring”. Lokale organisaties houden hierbij steeds stil bij hoe gemaakte afspraken met en beloftes door beleidsmakers worden uitgevoerd en welke impact deze beleidsmaatregelen hebben op het leven van de Nickeriaanse bevolking.

In februari 2007 werd de eerste interface gehouden en in december de tweede. Vertegenwoordigers van lokale organisaties vertelden toen, gebaseerd op hun buurtonderzoeken en discussies, welke problemen burgers van Nickerie ondervonden in hun woon- en werkomgeving. Overleg met de districtscommissaris en andere betrokkenen leidde tot oplossingsmodellen en concrete afspraken en toezeggingen.

De voortgang van de toezeggingen en afspraken zijn door het Burgerplatform i.o. gemonitoord en de resultaten die zijn bereikt, werden gepresenteerd tijdens deze 3e interface. Uit de beleidsmonitoring blijkt dat er wel degelijk is gewerkt aan verbetering van het leefklimaat in Nickerie.

Zo zijn sloten en trenzen opgehaald waardoor erven in vele woongebieden niet langer onder water staan. Begraafplaatsen zijn opgeschoond en wegen aangepakt. In 2009 zullen ook de belangrijke hoofdwegen worden geasfalteerd en/of bestraat. De ongerustheid van de bewoners over de vele diefstallen en berovingen is enigszins afgenomen omdat de politie vaker patrouilleert, zoals de buurtorganisaties hadden verzocht. Er is een systeem van betaald vuilophaal in Nw. Nickerie gestart en de vuilstortplaats wordt opgeschoond. In de andere ressorten wordt met Milieubeheer Nickerie uitgekeken naar speciale vuilstortplaatsen. In het ressort Henar waar een deel van de straten nog steeds geen straatnaam heeft, hebben de lokale organisaties aangesloten bij het burgerplatform i.o. zelf een enquête uitgevoerd, die heeft uitgewezen dat de bewoners van die gemeenschap kiezen voor fruitnamen voor hun straten.

De resultaten van het onderzoek zijn doorgeleid naar de dc van Nickerie die op zijn beurt het verzoek zal doorsturen naar het ministerie van Binnenlandse Zaken.
In Wageningen ontvingen de 187 rijstboeren vorig jaar hun grondbescheiden. Dat gebeurde na inspanningen van het Wageningen Collectief, een samenwerkingsverband van Wageningse organisaties. Dit collectief kwam tot stand na diverse gesprekken van Projekta Nickerie met leden van de verschillende organisaties.

Behalve de vele resultaten die er geboekt zijn, zijn er uiteraard nog steeds issues die verder gemonitoord zullen moeten worden zoals o.a. de gebrekkige watervoorziening op Wageningen en de Oostelijke polders, het plaatsen van straatverlichting in enkele ressorten en het alcohol- en drugsprobleem welke het district teistert. De buurtorganisaties zijn bijvoorbeeld in elk van hun ressorten nagegaan op welke hun bekende plekken het vermoeden bestaat dat er drugs verhandeld worden. Deze lijst is doorgespeeld aan de politie.

Door de versterking van lokale organisaties in Nickerie gaan burgers actief op zoek naar manieren om hun eigen problemen op te lossen. Stichting Projekta werkt sinds juli 2001 aan versterking van de lokale organisaties in Nickerie en is vanaf 2008 met een nieuw programma gestart namelijk. ‘Ruimte voor dialoog’ waarbij burgers een eigen systeem van participatorische beleidsmonitoring uitvoeren. Hoofddoel is om de levensomstandigheden van de mensen in het district te verbeteren.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

08-07-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics