Nickerie.Net, woensdag 09 juli 2008


Mogelijke fraude met houtkapvergunningen en royalties in West-Suriname
Geplaatst: 09/07/2008

Nickerie -  Terwijl in de inheemse dorpen Washabo, Section en Apoera strijd wordt geleverd om te komen tot een kapitein voor dit gebied, wordt het deksel van de beerput steeds meer open geschoven. Volgens verkregen informatie wordt er al jaren flink gesjoemeld met concessies, waarbij bedrijven een royalty van US$ 4 per kubieke meter rondhout hebben moeten neertellen aan een groep, bestaande uit zeker vier mensen die zich voordoen als ondernemers, waarvan enkelen tegelijkertijd ook in overheidsdienst zijn.

DBS wist de hand te leggen op een document waarop staat aangegeven dat het hier gaat om de concessies met de nummers 550A, 551, 552, 553, 554B, 554C en 554 waarmee grof geld zou zijn gemaakt. Uit zeer betrouwbare bron heeft DBS verder kunnen vernemen dat de groep van vier ook nog van een ander bedrijf heeft kunnen afdwingen om voor hen een naamloze vennootschap op te zetten met als doel het uitoefenen van goederenhandel, commissiehandel, een export- en importbedrijf, het exploiteren van winkelbedrijven en handelszaken en het voeren van agentschappen, alles in de meest uitgebreide zin des woords. Echter heeft deze NV nimmer echt zaken kunnen doen, zegt de bron aan DBS.

Het opzetten en regelen van de NV heeft bijkans 2.500 Amerikaanse dollars gekost. Voorts is komen vast te staan dat er ook grof geld is uitbetaald aan vermoedelijk houtcontroleurs die onder een hoedje spelen. Doelgroepvoorzitter Jeffrey Armaketo om een reactie gevraagd hieromtrent, zei dat zij blijven strijden en pleiten voor een nieuwe dorpsleiding. Er is nog veel meer gaande zegt Armaketo. Gesjoemel met houtkapconcessies is maar net een tipje van de sluier, zegt hij. De doelgroep bevestigde verder dat zij gestuit is op bezwarende informatie, die erop duidt dat de huidige dorpsbesturen veel op hun kerfstok hebben.

Armaketo liet verder weten dat het volk van de drie dorpen jaren voor de gek is gehouden. Hij zegt dat zij op 29 mei 2008, na constatering van de bezwarende feiten, gelijk een schrijven hebben gericht naar de procureur-generaal waarin het verzoek is gedaan dat er een grondig onderzoek moet komen. Armaketo zegt dat zij meer klaarheid willen in het gesjoemel met houtkapvergunningen en andere duistere zaken die het daglicht nog niet hebben aanschouwd. Armaketo vindt het nog prematuur om namen van mensen te noemen die zich met oneerlijke en duistere praktijken bezighouden in West-Suriname. Van de zijde van de pg hebben zij tot op heden nog geen reactie ontvangen. ‘Wij blijven strijden tegen onrecht en geven de moed niet op. Als er koppen moeten rollen, moet dat gebeuren om veranderingen te brengen’, aldus een vastberaden doelgroepvoorzitter.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

09-07-2008

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics