Nickerie.Net, woensdag 09 juli 2008


Groenlicht DNA voor toetreding ICC 'Sterk signaal voor schenders van mensenrechten'

Lorenzo Irion, 09/07/2008

Paramaribo - De ratificatie van het Rome Statute of the International Criminal Court, is een stap dichterbij nu De Nationale Assemblée daartoe groen licht heeft gegeven. Met 34 algehele stemmen keurde het parlement gisteren goed dat Suriname toetreedt tot het Internationaal Strafhof. Na het wegnemen van twijfels bij enkele volksvertegenwoordigers, kreeg minister Chandrika Santokhi het wetsontwerp erdoor.

“Aanname van de wet is belangrijk, omdat daarmee een sterk internationaal signaal wordt gegeven dat Suriname samen met de wereldgemeenschap een bijdrage levert aan handhaving van internationale aanpak van criminaliteit. We willen een nieuwe wereldrechtsorde en dat is het Internationaal Strafhof als orgaan”, maakte de bewindsman duidelijk aan dWT, na de openbare vergadering. Volgens de bewindsman is het nationaal ook een signaal voor alle personen die van plan zijn mensenrechten te schenden.

“Dat ze weten dat ongeacht hun positie of plaats waar het feit zich voordoet, zij niet buiten de armen van dit internationaal orgaan vallen.” Enkele volksvertegenwoordigers, onder wie Harriëtte Ramdien (NDP) en Jiwan Sital (AI) maakten zich zorgen over de juiste betekenis en uitvoering van de begrippen “uitlevering” en “overdracht”. Ze pleiten ervoor het verschil tussen de twee begrippen goed aan te geven, voor het geval Suriname om welke reden dan ook niet in staat zal zijn de berechting van een verdachte zelf ter hand te nemen.

Santokhi: “Het zijn allemaal zaken die in verdragen zijn aangenomen. Maar de uitvoering vindt plaats op basis van de nationale wetgeving. Voor Suriname geldt namelijk het uitleveringsdecreet, de uitleveringswet, waarin is opgenomen hoe de procedure van uitlevering eruit zal zien.” Er is ook opgenomen dat Surinamers niet uitgeleverd worden. Bij uitlevering wordt betrokkene ter beschikking gesteld door de ene staat aan de jurisdictie van een andere staat voor strafrechtelijk onderzoek. Van overdracht is er sprake, wanneer iemand ter beschikking wordt gesteld voor een onderzoek van een internationale organisatie.

“In dit geval het Internationaal Strafhof, waarbij op basis van afspraken overeenkomsten zijn gesloten tussen het hof en de staat. Hier moet nog blijken of er sprake is van een strafbaar feit, en als de persoon berecht wordt, waar hij de straf zal uitzitten of in het land van overdracht. Maar als de omstandigheden voor veilige detentie niet aanwezig zijn, dan zorgt het gastland daarvoor”, maakt minister Santokhi duidelijk.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

09-07-2008

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics