Nickerie.Net, donderdag 10 juli 2008


Nita Ramcharan: Surinaamse journalisten komen tijd en middelen tekort voor onderzoeksjournalistiek

Oordeel onderzoek Nancy Lodik: 'Onterecht en harde conclusie'

Afra Accord, 05/07/2008

Paramaribo - Met het onderzoek van Nancy Lodik is weer eens kritiek geuit op het functioneren van Surinaamse journalisten. Over deze kritiek maakte Mens en Maatschappij een praatje met Nita Ramcharan, die als journalist al 22 jaar in het vak zit. Ramcharan is sinds 2005 bestuurslid van de Associatie van Caribische Mediawerkers en bekleedt nu de functie van Second Vice President. In haar nieuwe bedrijf Network Stars Suriname hebben journalistieke kwaliteit en ethiek een centrale plaats. Zij zegt dat niet zonder meer kan worden gesteld dat journalisten geen belangstelling hebben voor de winti-religie. Volgens haar zou het functioneren van de journalist in het algemeen moeten worden beoordeeld. "Journalisten in Suriname moeten allround zijn, dat wil zeggen dat er weinig journalisten zijn die gespecialiseerd zijn in een bepaald onderwerp. Dus op grond daarvan kan je niet stellen dat journalisten geen belangstelling hebben voor of onderzoek doen naar de winti-religie of een andere. Ik vind haar conclusie dus een beetje onterecht en hard."

Nita Ramcharan, docent Journalistiek, Ethiek en Onderzoeksjournalistiek is op de Academie voor Hoger Kunst en Cultuur Onderwijs

Vertekend beeld Ramcharan vindt dat de conclusie een vertekend beeld schetst en dat het erop lijkt dat journalisten zonder enige kennis hun werk doen. "Zij heeft haar onderzoek gedaan over winti en dan komt zij tot een conclusie, maar kijk naar het algemene beeld; hoeveel journalisten hebben bijvoorbeeld interesse voor mode, lifestyle of economie. Ga na hoeveel religiŽn we in Suriname hebben. We gaan er prat op dat er zoveel religies en bevolkingsgroepen in ons land zitten, maar de meeste journalisten weten niet eens dat hindoeÔsme bijvoorbeeld een monotheÔstische en geen polytheÔstische godsdienst is, of wat het verschil is tussen RK en EBG. Dan zeg je van ja, weten we zelfs de basisdingen niet. Vaak niet nee." Ramcharan vindt dat door het uitzonderen van winti het erop lijkt dat journalisten iets hebben tegen die godsdienst, "maar dat is niet zo".

Algemeen beeld Volgens Ramcharan moet, hoewel Lodik misschien wel gelijk heeft, de realiteit niet uit het oog worden verloren en naar de algemene situatie worden gekeken. De journalist geeft toe dat er weinig onderzoek wordt gedaan. Bij sommige kranten moeten journalisten soms wel drie tot vier berichten per dag produceren, waardoor er weinig tot geen tijd overblijft voor onderzoek en er meer oppervlakkige berichten worden geschreven. "Ze moeten gewoon alles doen, van 1 juli tot hindostaanse immigratie." De journalist stelt dat als je over iets wilt schijven je onderzoek moet doen, maar dat dit over het algemeen niet haalbaar is. "Een goede journalist gaat altijd proberen om waarover die schrijft onderzoek te doen. Eigenlijk moet dat gewoon. Het zou een levenshouding moeten zijn dat je niet schrijft over iets waar je niet genoeg onderzoek naar hebt gedaan. Maar ik kijk meer naar hoe komt het dat dit niet gebeurt." Volgens haar wordt over het algemeen toch wel veel gevraagd van een journalist en zijn er niet genoeg journalisten om diepgang te kunnen creŽren. Zij zegt niet goed te praten dat journalisten zich niet genoeg verdiepen, maar zegt: "er is zoveel om te doen en er zijn maar weinig journalisten om alles te doen". Buitenlandse journalisten verkeren in de gelukkige positie dat zij via fondsen soms wel drie jaar onderzoek kunnen doen. In Suriname is dat echter niet het geval. Anders ga je jezelf moeten financieren.

Ramcharan, die docent Journalistiek, Ethiek en Onderzoeksjournalistiek is op de Academie voor Hoger Kunst en Cultuur Onderwijs, zegt dat studenten al tijdens de opleiding kennismaken met de obstakels van het doen van onderzoek. Het kost geld en tijd. "Op de opleiding al merk je hoe moeilijk dat is en in de praktijk verschilt het niet."

Verantwoordelijkheid Eindredacteuren kunnen volgens de deskundige niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten die journalisten maken. In Suriname is een eindredacteur iemand die over het algemeen taalfouten bekijkt. "Je kunt niet verwachten dat die op de hoogte is van alles wat die onder ogen krijgt, want die krijgt echt alles onder ogen, van cultuur, economie tot sport." Volgens Ramcharan kunnen zij soms wel bepaalde fouten zien, maar kun je niet verwachten dat die deskundig is op het gebied van bijvoorbeeld winti. Zij hoopt dat meer zal worden gekeken naar wat journalisten met de weinige middelen die zij hebben wel doen, "in plaats van steeds maar te zeggen hoe slecht wij het hier doen".-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

09-07-2008

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics