Nickerie.Net, zondag 13 juli 2008


Garnalenteelt haast niet haalbaar voor Suraq
Geplaatst: 12/07/2008

Nickerie -  De steeds stijgende trend van de benzineprijs maakt het haast onmogelijk voor Suraq om een aanvang te maken met de garnalenteelt. Momenteel worden mogelijkheden bekeken voor het telen van vissoorten die geen hoge onkosten vergen. Ook bevindt het bedrijf zich in een fase waarin momenteel druk wordt onderhandeld met de bank voor financiering.

DBS sprak hierover met een vertegenwoordiger van Suraq, Widjai Kirpalani. Hij betitelt de fase waarin Suraq momenteel zit als ‘heel gevoelig’. Drie jaar geleden, toen de begroting werd gemaakt voor uitvoering van het project voor de garnalenteelt, kostte een barrel olie, USD 30 tot USD 35. Dit project zal in Nickerie uitgevoerd worden. Het opzetten van het project was geraamd op USD 13 miljoen. Echter kost een barrel olie momenteel ruim USD 147. Dit wordt door Kirpalani weergegeven als ‘een reëel sterke stijging’.

Het telen van garnalen gaat gepaard met zorg en heel veel energie. ‘En dat is heel erg moeilijk’, zegt Kirpalani nadrukkelijk, wanneer de stijgende trend van de benzineprijs in ogenschouw wordt genomen. Op grond hiervan worden momenteel mogelijkheden bekeken voor het telen van vissoorten. ‘Het telen van vissoorten is vergeleken met de garnalenteelt, goedkoper.’ Hij merkt ook op dat de onkosten voor het telen van garnalen enorm zijn gestegen. Tegelijkertijd wijst hij erop dat hoewel de kosten drastisch zijn gestegen, de prijs van het eindproduct maar een lichte stijging vertoont.

Volgens Kirpalani bevindt het project zich ‘in een heel gevoelige fase’. Dit belet hem breedvoerig hierover te praten. Hij zegt wel heel duidelijk dat de garnalenteelt helemaal afhankelijk is van de benzineprijs. Het betekent echter niet dat het telen van garnalen van de baan is. Deze is alleen niet haalbaar vanwege de hoge olieprijzen. Wanneer de olieprijs mogelijkerwijs daalt, kan een aanvang worden gemaakt met de garnalenteelt. Door het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij is er voor dit project geen ondersteuning geboden van financiële aard. De financiële ondersteuning is volledig afhankelijk van particulieren.


Asha Bhagwat

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

13-07-2008

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics