Nickerie.Net, dinsdag 15 juli 2008


VHP-kernen willen interne voorverkiezing partijkandidaten Sardjoe bevreemd

Ivan Cairo, 15/07/2008

Paramaribo - VHP-voorzitter Ram Sardjoe is nogal verbaasd over een verzoek van een aantal partijgenoten om voorverkiezingen in de partij te houden. Vijftien partijgenoten en vertegenwoordigers van kernen uit Paramaribo, Wanica, Commewijne, Saramacca en Nickerie streven naar democratische verkiezingen om kandidaten voor de VHP naar voren te schuiven bij de algemene verkiezingen van 2010. Ze hebben vrijdag een brief naar het hoofdbestuur geschreven waarin gevraagd wordt naar de procedure die gevolgd gaat worden in aanloop tot 2010.

Sardjoe zegt aan de Ware Tijd, dat de partijleiding de afgelopen maanden regelmatig in contact is geweest met structuren en achterban van de partij. Echter heeft hij geen andere geluiden gehoord die het verzoek van de briefschrijvers ondersteunen. Ook afgelopen vrijdag tijdens een bijeenkomst met kernen van Wanica, thuis bij bestuurslid Randjietsin, zijn geen “wanklanken” gehoord. “Door niemand is deze zaak aangehaald”, stelt Sardjoe. Toch zal het bestuur contact opnemen met de betrokkenen “om hun ideeën en opvattingen te vernemen”. Volgens hem wordt binnen de VHP al vanaf de oprichting, nu bijkans 60 jaar geleden, een zodanig systeem gehanteerd waarbij ook de kernen en andere structuren van de organisatie worden geraadpleegd bij het aanwijzen van kandidaten.

Wat zich nu aftekent, schrijft hij toe aan “mensen die zich niet kunnen berusten in hun nederlaag bij de bestuursverkiezingen”. De lijst van de briefschrijvers wordt aangevoerd door Bholanath Narain, die het tijdens de bestuursverkiezing tegen Sardjoe had afgelegd. Volgens Asiskumar Gajadien, één van de ondertekenaars van de brief, heeft deze kwestie niets te maken met de bestuursverkiezingen. Volgens hem is het streven er slechts op gericht de democratie binnen de VHP verder te versterken. Vroeger werden de kandidaten, zo stelt Gajadien, voorgedragen door het hoofdbestuur en was de enige rol van de structuren om de voordrachten goed te keuren. “Nu wil men vooraf dat er verkiezingen gehouden worden zoals de statuten van de partij voorschrijven en ook dwingend staat voorgeschreven in de Wet op Politieke Organisaties”, zegt Gajadien. Het wordt volgens hem een “uniek gebeuren” wanneer er interne verkiezingen binnen de VHP gehouden zullen worden, wat ook door andere politieke partijen nagevolgd zou kunnen worden.

De briefschrijvers geven aan “dat vanwege het ontbreken van een huishoudelijk reglement, casu quo het ontbreken van vastgelegde regels, het niet duidelijk is welke procedure zal worden toegepast op de binnen de VHP te houden verkiezing van kandidaten voor deelname aan de verkiezingen in het jaar 2010”. Vandaar hun verzoek om geïnformeerd te worden over de regels en procedure voor de kandidering van personen voor de te houden verkiezing binnen de partij.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

15-07-2008

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics