Nickerie.Net, donderdag 17 juli 2008


Ori en Schalkwijk geven voorlichting over Twinningsfaciliteit

Eric Mahabier, 17/07/2008

DEN HAAG - Henry Ori en Marten Schalkwijk waren vorige week in Nederland namens het Instituut voor Kader Onderzoek en ontwikkeling (Nikos), de Surinaamse partners in de Uitvoeringsorganisatie Twinningfaciliteit Suriname Nederland (UTSN). Nederland heeft ongeveer 8 miljoen euro ter beschikking gesteld voor de komende vier jaren voor onder meer bevordering van samenwerking tussen organisaties in beide landen.

Ori en Schalkwijk hebben in Nederland voorlichtingsdagen verzorgd voor de UTSN. De grote steden Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Rotterdam zijn aangedaan. Als counterparts moeten ze zorgen voor de intake, administratieve afhandeling, de beoordeling en de begeleiding van de resultaten. Ruim 500 personen hebben deze voorlichtingsdagen in Nederland bezocht. “Veel vragen, en de interesse is groot. Wel raakt men ietwat ontmoedigd als men hoort dat er niet zonder meer met geld wordt gestrooid”, zegt Ori aan dWT. Er zal “substantieel” gewerkt worden volgens een inhoudelijk dossier, conform de richtlijnen die hiervoor zijn ingesteld.

“Twinning heeft te maken met een netwerkpartnerschap van twee organisaties (uit Suriname en Nederland), die iets gemeenschappelijk willen doen en daarna een blijvende samenwerking uitbouwen”, legt Ori uit, de bedoeling achter de Twinningfaciliteit. “Er zijn veel zaken gaande tussen Suriname en Nederland, denk maar aan families, personen, bedrijven en instituten. De sectoren zijn breed; gelet wordt op zaken als capaciteitsopbouw, expertise, kennisontwikkeling, armoedebestrijding.” De besprekingen in Nederland waren naar tevredenheid van Ori en Schalkwijk. “Ook hebben wij goed kennis kunnen maken met onze partners vanuit Berenschot. Dat dit een professionele organisatie is, was te merken”, stelt Ori verder. Ook Nikos is aan het twinnen met Berenschot voor een duurzame samenwerking.

“De vele vragen van het publiek hebben ons aangescherpt in onze gedachten en daarmee hebben wij verschillende verbeteringen kunnen aanbrengen in een aantal procedures.” Vanaf 1 september wordt de eerste “batch” van aanvragen beoordeeld. “Wij denken dat het een drukke tijd wordt de volgende zes weken. Want na zes weken hebben de indieners recht op toekenning en contract”, zegt Ori. De reacties vanuit het publiek waren heel positief en Ori denkt dat dit programma een grote impact zal hebben op de samenwerking tussen het maatschappelijk middenveld van beide landen.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

17-07-2008

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics