Nickerie.Net, donderdag 17 juli 2008


Vernieuwingsbeweging roert zich: ‘Oude garde VHP moet weg’

Ivan Cairo, 17/07/2008

Paramaribo - De oude garde binnen de VHP moet plaatsmaken en jongere, frisse krachten de ruimte geven zich te ontplooien om niet alleen de partij sterker te maken, maar ook de economie van het land te helpen verbeteren. Gebeurt dat niet, dan zal de VHP bij de verkiezingen van 2010 niet veel in de pap te brokkelen hebben. Dat vinden de kopstukken van de Vernieuwingsbeweging binnen de VHP, die gisteren een persconferentie hielden. De huidige partijleiding, aangevoerd door Ram Sardjoe, moet naar de achterbank, omdat deze met het door haar gevoerd patronagebeleid, waarbij alleen bewierokers aan bod komen, de VHP te gronde zou richten. Democratie zou volledig zoek zijn in de partij die volgend jaar 60 jaar bestaat.

dWT foto / Roy Ritfelt De leiders van de Vernieuwingsbeweging binnen de VHP. V.l.n.r Asiskumar Gajadien, Bholanath Narain en Edmund Kasimbeg. De actiegroep streeft naar democratisering binnen de organisatie en wil vooral duidelijkheid over de wijze waarop kandidaten voor de verkiezingen van 2010 zullen worden aangewezen.-.

Volgens Bholanath Narain, leider van de actiegroep, is de VHP, als deel van de coalitieregering, mede schuldig aan de huidige situatie in Suriname. Hij constateert een falend productiebeleid, demotiverend investeringsklimaat, een gebrek aan toekomstperspectieven voor jongeren, gebrekkige gezondheidszorg vooral op het platteland, schrijnende armoede in onder meer het binnenland, een rammelend openbaar vervoer, een fnuikend woningbouwbeleid en een verslechterend onderwijssysteem, waarbij overvolle klassen meer regel dan uitzondering zijn. Het immigratiebeleid waarbij de rode loper wordt uitgerold voor Chinese immigranten is volgens de activist ronduit knudde.

Indien de VHP met de huidige leiding aan de komende stembusgang meedoet, vreest de actiegroep een complete afgang voor de organisatie. De VHP zou hooguit vijf parlementszetels in de wacht slepen als de situatie onveranderd blijft, stelde Narain. Hij en andere medestanders verwijten de VHP-leiding afspraken, die in 2006 bij de toen gehouden bestuursverkiezingen zijn gemaakt, niet te zijn nagekomen. Zo is het beloofde huishoudelijk reglement niet gerealiseerd, en zijn ook de statuten niet aangepast. Ook het financieel beheer van de organisatie is er niet transparanter op geworden. Narain gaf tijdens de persconferentie gisteren aan, dat de achterban van de partij zich roert, en vindt dat de Vernieuwingsbeweging niet meer werkeloos aan de kantlijn moet staan, terwijl de VHP verder verloedert. Men wil nu vooral duidelijkheid, hoe kandidaten voor de komende algemene verkiezingen binnen de partij aangewezen zullen worden.

De komende periode zullen er daarom “open meetings” worden gehouden met de achterban om de gevoelens te peilen. De eerste twee bijeenkomsten worden in Wanica en Nickerie gehouden. Zowel Narain als Edmund Kasimbeg gaven aan, dat de actiegroep niet aanstuurt op een splitsing binnen de VHP. Men wil juist de gelederen sluiten, omdat de partij momenteel de grootste propagandist is voor de oppositie. Als de VHP de verkiezingen ingaat met Sardjoe als leider, hoeft de oppositie geen propaganda meer te maken; dan heeft ze al gewonnen”, meent Kasimbeg. Ook de overige Nieuw Frontpartijen moeten volgens de zakenman/politicus met “nieuwe gezichten” komen in 2010.

Hij gaf verder aan, dat de partij moet worden opengegooid voor andere bevolkingsgroepen zodat de VHP eindelijk een nationale partij wordt. De potentie van alle bevolkingsgroepen moet worden benut vindt hij, wil Suriname daadwerkelijke vooruitgang meemaken. Hij riep ook de jongeren binnen Pertjajah Luhur en de NPS op hun plaats op te eisen en naar de voorlinie te dringen.-.


Ramdien Sardjoe maalt niet om positie

17/07/2008

Paramaribo - VHP-voorzitter Ramdien Sardjoe maalt niet om zijn positie en vindt ook niet dat aan zijn stoel wordt gezaagd. De ophef van een groep activisten die duidelijkheid wil over het proces van kandidaatstelling is verder een puur interne aangelegenheid, vindt hij. Toch verwacht hij in aanloop naar de stembusgang van 2010 met nog meer “bewegingen” geconfronteerd te worden. Binnenkort schrijft Sardjoe een bestuursvergadering uit om de brief van de activisten te bespreken. Overigens reageerde hij in eerste instantie verbaasd op het verzoek van een aantal partijgenoten om voorverkiezingen in de partij te houden. Tijdens veldwerk werden namelijk geen wanklanken gehoord, geeft hij aan.

Vijftien partijgenoten en vertegenwoordigers van kernen uit Paramaribo, Wanica, Commewijne, Saramacca en Nickerie streven naar democratische verkiezingen om kandidaten voor de VHP naar voren te schuiven bij de algemene verkiezingen van 2010. Dit was de aanleiding om de inzichten in een brief aan het partijbestuur kenbaar te maken. Die gaat nu contact opnemen met betrokkenen “om hun ideeën en opvattingen te vernemen”. Volgens Sardjoe wordt binnen de VHP al vanaf de oprichting, nu bijkans 60 jaar geleden, een zodanig systeem gehanteerd waarbij ook de kernen en andere structuren van de organisatie worden geraadpleegd bij het aanwijzen van kandidaten.

Als man van de “Shanti-politiek” blijft zijn hand immers uitgestrekt naar de activisten. “Ik ben een man die buigt, alleen niet zo diep dat mijn hoofd eraf rolt”, zegt hij. Wat zich nu aftekent, schrijft hij toe aan “mensen die zich niet kunnen berusten in hun nederlaag bij de bestuursverkiezingen”. De lijst van de briefschrijvers wordt aangevoerd door Bholanath Narain, die het tijdens de bestuursverkiezing tegen Sardjoe had afgelegd.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

17-07-2008

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics