Nickerie.Net, dinsdag 22 juli 2008


Directeur RGB: ‘Transportaktes 50 rijstboeren zijn gereed’
Geplaatst: 22/07/2008

Nickerie -  ‘De transportaktes van de overige 50 rijstboeren zijn al ready. Een van deze dagen zullen wij afreizen naar Wageningen voor het uitdelen van de papieren’, zegt de directeur van het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB), Frans Kasantaroeno, aan Dagblad Suriname. Het is even wachten op de minister van RGB die momenteel uitlandig is en binnenkort terugkeert naar Suriname. Dit jaar hebben meer dan 100 boeren over een transportakte van hun perceel mogen beschikken. De bereidverklaringen hadden zij al het afgelopen jaar in ontvangst mogen nemen.

Kasantaroeno zegt erbij dat aan de rijstboeren ontheffing van ontsluitingskosten verleend zal worden. Eerder was aangegeven dat de rijstboeren een bedrag van SRD 2.400 aan ontsluitingskosten moeten betalen. Maar door de Stichting Machinale Landbouw Suriname, SML, waren al ontsluitingen gepleegd op de arealen. De boeren moeten wel instaan voor de landmeterkosten. Het bedrag van SRD 850 kunnen zij in termijnen betalen aan het ministerie.

Door een van de bewoners van Wageningen, Adjai Seetal, is aangehaald wanneer het resterende deel van de rijstboeren over zijn transportakte zal beschikken. Gelet op de weersomstandigheden die niet gunstig zijn, ziet de inzaai van padie het komende seizoen er somber uit. Zo is er nog steeds sprake van wateroverlast.


Asha Bhagwat

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

22-07-2008

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics