Nickerie.Net, woensdag 23 juli 2008


Mangal-Mansaram zorgt opnieuw voor parlementaire botsingen

Fenny Zandgrond, 23/07/2008

Paramaribo - “Misiekaba moet in zijn directe omgeving kijken waar criminelen gehuisvest worden.” Met deze uitspraak van Sharmila Mangal-Mansaram (NF/VHP) was het parlement totaal van de agenda. Een quasi geschokte oppositie eiste gisteren herroeping van de uitspraak. “De coalitie betreurt het gebeurde, maar vindt geen reden om mevrouw Mansaram haar woorden terug te laten nemen, omdat het niets te maken heeft met het onderwerp van de vergadering. Ze heeft bovendien geen onwaarheid gesproken”, gaf NF-fractieleider Otmar Rodgers na een tweede schorsing toe. Ook vreesde Rodgers dat voorzitter Paul Somohardjo die na de uitspraak de hamer overdroeg aan vice-voorzitter Caprino Alendy, de lachende derde wordt in deze kwestie.

Op de agenda stond de conceptwet herziening Strafrecht. “Ik waarschuw het parlement met dergelijke uitspraken”, onderwees Jules Wijdenbosch zowel Mangal-Mansaram als haar partijgenoot Radjkoemar Randjietsing die bij een lokaal radiostation een soortgelijke uitspraak ook had gedaan. Hij wees erop dat het luisterpubliek een eigen interpretatie kan geven aan woorden van parlementariërs.

Misiekaba (NDP) vroeg duidelijkheid over de woorden van Mangal-Mansaram, daar hij deze toetst aan zijn ouders, vrouw en kind. Eventueel zou de stelling ook bedoeld kunnen zijn voor de bevolkingsgroep waar hij toe behoort. “Wat heeft mevrouw Mangal-Mansaram met binnenlandbewoners”, wilde Misiekaba weten. NDP-leider Desiree Bouterse werd bedoeld met de uitspraak, legde Mangal-Mansaram haar zoveelste uithaal naar de NDP uit. De NDP-voorzitter staat momenteel terecht voor moord. Ook zou de VHP marrons niet willen bespreken aan de politieke tafel, maar een debat hierover niet ontwijken.

Volgens Kenneth Moenne wil de VHP, de NDP criminaliseren. Steeds weer zou de politica Bouterse willen aanpakken om politiek te willen scoren, maar de NDP blijft hierdoor groeien. Hij wees erop dat de NDP ook op die toer kon gaan met de kwestie van ex-minister Dewanand Balesar, NF-partners Ronnie Brunswijk en Siegfried Gilds. Moenne riep op om dergelijke uitspraken achterwege te laten en zo de opzettelijke spanning, die opgebouwd wordt om de oppositie buiten de parlementsdeuren te houden, te beëindigen. Alendy had niet minder dan drie uur nodig om het parlement terug te zetten op de agenda.-.

dWT foto/Werner Simons De NDP-fractie beraadt zich onder de ‘amandelboom’ over de uitspraak van parlementariër Sharmila Mangal-Mansaram. Zij vond dat het lid Misiekaba in zijn directe omgeving moet kijken waar criminelen worden gehuisvest.-

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

23-07-2008

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics