Nickerie.Net, maandag 28 juli 2008


OGV-voorzitter Goede: ‘Uitsluiting pers aderlating proces Decembermoorden’

Ivan Cairo, 26/07/2008

Paramaribo - Eventuele uitsluiting van de media om de verdere behandeling van de zaak rond de Decembermoorden bij te wonen, wordt een “forse aderlating”. Uitsluiting van de pers om verslag te doen van de strafzaak rond een gebeurtenis uit een periode waar de hele samenleving onder heeft geleden, vindt Betty Goede, voorzitter van de Organisatie van Gerechtigheid en Vrede (OGV), daarom geen goede zaak. “Of mensen het nu nou wel willen ontkennen of bevestigen, maakt niets uit. Wij hebben er allemaal onder geleden”, stelt ze, eraan toevoegend dat als nu censuur via de rechter zou plaatsvinden, niemand erbij gebaat zal zijn.

Het uitsluitingsverzoek dat is gedaan door Irwin Kanhai, advocaat van hoofdverdachte Desi Bouterse, is onder meer gedaan om te voorkomen dat journalisten gedetailleerd kennisnemen van wat er zich rond 8 december ’82 heeft afgespeeld en daarvan verslag doen, vermoedt Goede. “Ik hoop gewoon dat jullie op allerlei mogelijke manieren zullen proberen dit aan te vechten”, stak ze journalisten gisteren een hart onder de riem, nadat de strafzaak tot nader order was uitgesteld.

De mensenrechtenactivist benadrukt dat de pers in Suriname de vrijheid moet hebben haar werk naar eigen inzichten te doen om de totale samenleving degelijk te informeren wat er zich in december 1982 heeft voorgedaan. “Ik ga er van uit dat jullie je werk doen als journalisten voor de persvrijheid in Suriname, voor de totale Surinaamse samenleving om wel degelijk te weten wat er in die periode hier in Suriname gebeurd is, en ik vind dat jullie alle recht hebben dat te doen op jullie manier en dat de Surinaamse samenleving alle recht heeft om te weten wat er in die periode precies gebeurd is.” Kanhai vroeg om uitsluiting van de media, omdat Bouterse volgens hem in zijn belangen geschaad wordt door de wijze waarop het proces door de pers wordt verslagen.

Verdachte Errol Alibux berust zich erin dat het ‘Decembermoordenproces’ opnieuw is vertraagd. “De rechter beslist daarover, wij zijn maar afhankelijken wat dat betreft en wij volgen gedwee”, reageerde hij nadat het proces was geschorst. Zijn advocaat, Kanhai, die ook hoofdverdachte Bouterse verdedigt, heeft de president van de Krijgsraad gisteren gewraakt, waardoor het tribunaal de behandeling van deze zaak tegen alle verdachten voor onbepaalde tijd heeft geschorst. Het Hof van Justitie zal zich eerst over de wraking moeten uitspreken voordat het proces wordt voortgezet. Advocaat Kathleen Brandon was duidelijk niet ingenomen met het besluit van de Krijgsraad om de zaak tegen alle verdachten te schorsen. Zij verdedigt de verdachte Stephen Dendoe.

Spraakzaam was Alibux na beëindiging van de zitting gisteren niet. Toch is hij “positief” gestemd. “Helaas” zal het nu nog langer duren voordat zijn vermoedelijke betrokkenheid bij de moord op 15 mannen in december 1982 wordt bewezen of niet. Ook de verdachten Jimmy Stolk, Stephen Dendoe, Imro Themen, Iwan Dijksteel en Benny Brondenstein keerden onverrichter zake huiswaarts. Nabestaanden zien de wraking als de zoveelste actie om het proces verder te vertragen. Dat vindt ook OGV-voorzitter Goede, die enigszins teleurgesteld is. Verrast is ze echter niet, omdat gelet op de wijze waarbij tijdens de preliminaire fase van het proces met excepties werd gestrooid, een zoveelste vertragingspoging slechts kwestie van tijd was.

“De manier waarop met excepties gewerkt wordt, kun je verwachten dat ze iedere gelegenheid die zich voordoet gaan aangrijpen als een soort vertragingstactiek”, zegt Goede. Advocaat Kanhai ziet zijn actie niet als vertragingsfoefje. Tegenover de pers gaf hij aan dat hij alleen in de zaak tegen Bouterse, de president van de Krijgsraad heeft gewraakt. Echter heeft het tribunaal besloten de zaak tegen alle verdachten aan te houden, totdat het Hof zich heeft uitgesproken.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

26-07-2008

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics