Nickerie.Net, maandag 28 juli 2008


Bouterse wil persbreidel in Decembermoordenstrafzaak

Ivan Cairo, 26/07/2008

Paramaribo - Desi Bouterse, verdachte van meervoudige moord in de Decembermoordenstrafzaak, wil de pers niet meer bij het proces. Via zijn advocaat Irwin Kanhai deponeerde hij gisteren een verzoek bij de Krijgsraad om de pers voortaan te weren bij de behandeling van zijn strafzaak. Zelf is Bouterse, die voor gisteren samen met zeven anderen als verdachte was opgeroepen, niet komen opdagen. Volgens de strafpleiter verscheen op 9 juli een “leugenachtig” bericht in de Ware Tijd, waarbij uit een verklaring van de getuige Eleonore Brakke-Geer was geciteerd. Het bericht zou zijn cliënt in diens belangen schaden. Ofschoon hij alleen kritiek had op het artikel in de Ware Tijd, vroeg hij toch de complete media uit te sluiten. Als de Krijgsraad daarmee niet akkoord zou gaan, dient de Ware Tijd geweerd te worden. Indien ook dat geen ingang vindt bij het tribunaal, zou de schrijver van het bedoelde artikel uitgesloten moeten worden.

dWT foto / Ivan Cairo Verdachten in het 8 decemberproces zullen wat meer geduld moeten opbrengen. Zo ook verdachte Imro Themen. De advocaat van hoofdverdachte Desi Bouterse heeft de president van de Krijgsraad gewraakt en is het proces uitgesteld totdat daarover een besluit is genomen.-

De advocaat concludeert dat er een “diepe animositeit’ bestaat tussen Bouterse en de media, of Bouterse en de Ware Tijd of tussen Bouterse en bedoelde verslaggever. Bij de “leugenachtige” verslaggeving zou sprake van opzet zijn om zijn cliënt te schaden, omdat er tussen de verdachte en de partijen die hij nu wil weren een zekere animositeit bestaat. Zaken die in de rechtszaal zouden zijn gebeurd, zijn volgens Kanhai opzettelijk verdraaid om Bouterse te grieven en te benadelen. Vooral over een bepaalde passage is hij misnoegd.

In reactie op het verzoek stelde auditeur-militair Roy Elgin dat hij geen reden ziet om de pers te weren, daar de strafzaak openbaar is. Dit geeft volgens hem juist garanties dat het een eerlijk proces is. Elgin vindt verder dat het Wetboek van Strafvordering duidelijke richtlijnen geeft hoe een strafrechtelijk onderzoek plaatsvindt en hoe de rechter tot een vonnis komt. De media kan op het verloop en de uitspraak van de zaak geen invloed hebben, meent Elgin. Tijdens de zitting van 4 juli heeft Krijgsraad-president Cynthia Valstein-Montnor de verklaring die Brakke-Geer op 27 oktober 2000 bij de rechter-commissaris (rc) had afgelegd, in extenso opgelezen. Op de uitdrukkelijke vraag van de Krijgsraad of ze bij die verklaring persisteert, antwoordde de getuige bevestigend.

Bij de rc verklaarde ze onder meer het volgende: “Eigenlijk heb ik dit mede kunnen afleiden uit hetgeen de kinderen van Bouterse, die op het Fort Zeelandia-complex woonden, vertelden, dat er op iemand geschoten was geworden. Ik heb bij die gelegenheid de vrouw van Bouterse geadviseerd om samen met haar kinderen de plaats te verlaten”, luidt een deel van de verklaring van de ex-secretaresse van Bouterse. Ook deze passage is letterlijk door de president van de Krijgsraad op 4 juli voorgelezen. Tegenover de rechtbank gaf de getuige aan nog steeds te staan achter wat ze bij de rc heeft verklaard. Toch persisteert Kanhai dat ze dat niet heeft gezegd.

“Het is in strijd met de waarheid dat de kinderen aanwezig waren bij de executie. De getuige heeft dat niet gezegd, dus kan je dat ook niet schrijven”, antwoordde hij op vragen van journalisten. De advocaat ontkende glashard dat de getuige deze verklaring heeft afgelegd. Bouterse en zijn gezin, toen bestaande uit vrouw Ingrid en kinderen Dino en Peggy, hebben geruime tijd tot zeker de eerste helft van december 1982 gewoond op het Fort Zeelandia-complex. Het gezin-Bouterse woonde in het gebouw waarin het Nola Hatterman-instituut nu is gehuisvest.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

26-07-2008

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics