Nickerie.Net, maandag 28 juli 2008


Geen leescultuur onder schoolgaande kinderen in Nickerie
Geplaatst: 24/07/2008

Nickerie -  Schoolleiders in Nickerie hebben aangegeven dat er weinig of haast niet wordt gelezen door schoolgaande kinderen van het district. Dit heeft volgens hen tot gevolg dat de kinderen blijven steken in hun algemene ontwikkeling en ook achterblijven in taaluiting in woord en geschrift. Deskundigen op taalgebied zeggen dat lezen, luisteren, stellen en spreken de vier hoofdgebieden zijn van taalbeheersing. Wat er op de scholen vaak plaatsvindt, is dat het accent meer wordt gelegd op bijvoorbeeld de nevengebieden in plaats van dat men aandacht schenkt aan de hoofdgebieden. Gebleken is dat bijvoorbeeld opstelschrijven niet zo vaak meer op de scholen wordt onderwezen.

Onderwijsinspecteur Koentikoemarie Chotoe zegt dat er volgens een nieuw ingevoerde methode daadwerkelijk minder aan opstelschrijven wordt gedaan. Er zijn echter andere methoden om ideetjes op papier te zetten. De mens heeft naar zeggen van Chotoe zijn hele leven nodig om ideeŽn logisch op papier te kunnen zetten. Het is daarom van enorm belang dat mensen veel meer moeten gaan lezen om hun woordenschat o.a. aan te scherpen, waardoor het makkelijker wordt om zich schriftelijk en mondeling te uiten. In Nickerie wordt volgens haar heel weinig gelezen door de schoolgaande jeugd. Er wordt slechts gelezen in opdracht van de leerkracht wanneer zij bijvoorbeeld een scriptie moeten maken en zich strikt aan de onderwerpen moeten houden. Ook wordt de bibliotheek van Nickerie niet zo vaak bezocht, terwijl deze vol zit met lectuur van verschillende genres.

Haast elke school beschikt verder over een eigen bibliotheek, maar de vraag blijft of de leerlingen de geleende boeken daadwerkelijk lezen. Verder biedt internet een scala aan informatie om aan kennisverrijking te doen. Dit wordt waarschijnlijk ook niet optimaal benut, zegt Chotoe. Ook is gebleken dat kinderen vooral in de polders niet eens de krant lezen en meer afgestemd zijn op televisie en radio. Lezen moet meer bevorderd worden, zegt Chotoe. Nu al wordt het idee geopperd om met betrekking tot de verdere ontwikkeling van de taal op verschillende scholen competities te organiseren. Ook moeten ouders en verzorgers het lezen onder hun kinderen nog meer gaan stimuleren. Dit is ook een deel van het leven, meent de onderwijsinspecteur. Ze gaat binnenkort rond de tafel met andere schoolleiders om na te gaan hoe in de toekomst de leescultuur onder de schoolgaande jeugd van Nickerie een positieve ďpushĒ te geven.


Danny Jibodh

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

24-07-2008

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics