Nickerie.Net, maandag 28 juli 2008


Leerlingen Coronie en Nickerie krijgen ook LVV-bacoven
Geplaatst: 18/07/2008

Nickerie -  Het bacoveproject van het ministerie van LVV wordt voortgezet en de verre districten worden nu ook aangedaan. LVV heeft onlangs een aanvang gemaakt met de distributie van bacoven in de districten Coronie en Nickerie. In totaal zijn op 16 juni 14 scholen en enkele sociale instellingen van bacoven voorzien. Het bacoveproject is heel erg enthousiast ontvangen in Coronie, Wageningen en Nw. Nickerie. LVV zal de komende week het project continueren in het district Nickerie.

Carmelita Fereira, directrice van de Openbare School te Paradise, gaf aan dat ze heel erg blij is met het bacoveproject dat ook haar school heeft bedacht. De circa 350 leerlingen van de school waren erg verrast toen ze de bacovewagen zagen en de directrice natuurlijk ook. Het is heel erg prettig overgekomen en de kinderen waren blij, gaf ze mee. Haar school apprecieert het en ze hoopt dat het bacoveproject gecontinueerd zal worden.

Ook Wiedjawatie Jawalapersad, wnd. directrice van de Tata Colinschool te Coronie, gaf aan dat zowel de leerlingen als haar collega-leerkrachten heel erg blij waren met de bacoven. Haar school telt ca. 250 leerlingen die vrijwel allemaal het Surinaamse fruit meteen na ontvangst, genuttigd hebben. Jawalapersad gaf mee: "Nog vele na deze".

Volgens Ida King Chrichlow, directrice van de Openbare School te Wageningen, hebben haar leerlingen gerend om de bacoven te pakken toen ze de bacovewagen zagen aankomen. Haar school telt 250 leerlingen en zij probeert bij haar leerlingen Surinaamse fruit te promoten tijdens de biologielessen."Ga maar voort met het gelukkig maken van kinderen", was haar reactie.

LVV wil het project in de vakantiemaanden augustus en september continueren en roept organisatoren van vakantieactiviteiten voor de schooljeugd op om zich telefonisch op te geven op het ministerie, indien zij in aanmerking wensen te komen voor bacoven.
 

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

23-07-2008

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics