Nickerie.Net, maandag 28 juli 2008


Moordenaar van 10-jarige was geen gemakkelijke jongen
Geplaatst: 28/07/2008

Nickerie -  Volgens een verklaring van de schoolleiding van de OS Kisoensinghschool blijkt duidelijk dat P.K., die momenteel onder politiebewaking ligt in het Dr. L. Mungra Ziekenhuis, geen makkelijke jongen was. Hij is geboren op 27 augustus 1995 in de Nannipolder en werd voor het eerst op 1 oktober 1999 ingeschreven op de kleuterschool van de OS Kisoensinghschool. Hij bleek aan het begin van zijn schooljaren geen echte studiebol te zijn en heeft in de schooljaren 2001/2002, 2002/2003 en 2003/2004 de eerste klas steeds over moeten doen. Hij doubleerde ook in de schooljaren 2004/2005, 2005/2006 en 2006/2007 in klasse 2. Klasse 3 bezocht hij in de periode oktober tot en met april 2008 waarna hij uiteindelijk op grond van langdurig verzuim en wangedrag op verzoek van de ouders van school is afgeschreven.

Gelet op het gedrag van P.K. werd op verzoek van de Inspectie Nickerie in 2005 een lijst met namen van leerlingen met leer- en gedragsproblemen samengesteld voor het MOB (Medisch Opvoedkundig Bureau) waarop de naam van P.K. ook is vermeld. Echter is hij volgens de schoolleiding nimmer onderzocht en de reden hiertoe zijn ook onbekend gebleven. De schoolleiding zegt verder dat P.K. in het schooljaar 2006/2007 in het eerste kwartaal 2007/2008 gecounseld is door Stichting WIN. De counseling wees uit dat P.K. onhandelbaar blijft en zijn ouders geen raad met hem weten.

De situatie op school ging verder toen ene Chaturi C. hem op 13 november 2007 zou hebben geplaagd, waarbij P.K. haar uiteindelijk in haar nek heeft geklapt. De politie zou ook zijn gealarmeerd. De jongen werd aangesproken in bijzijn van zijn ouders.

Op 16 april 2008 ontstond er een gevecht tussen P.K. met een leerling van klasse 6, R.D., waarbij P.K. een schouderfractuur opliep. Deze zaak belandde wederom bij de politie voor onderzoek. Na dit voorval verscheen hij niet meer. P.K., die het volgens informatie niet kon verwerken, verscheen op 16 mei wederom ten tonele. Omstreeks 08.00 uur in de morgen was hij op school om R.D. af te tuigen. De politie werd gealarmeerd, maar zat op dat moment zonder enig vervoer. R.D. werd toen met de schoolbus afgevoerd naar politiepost Corantijnpolder die de zaak verder heeft geleid. Agent S. ontfermde zich verder over deze zaak. Gelet op het agressieve gedrag van P.K., was hij niet meer toelaatbaar tot de school, die genoodzaakt was om verdere hulp in te schakelen.

Op 14 juli 2008 verzocht de schoolleiding de bestuursdienst van Nickerie om de dam van het rijstveld dat grenst aan de school, te ontdoen van het hoge wied en/of te bespuiten, daar vaker boa's en labaria's op het schoolerf kwamen en dat ook vaak onbekende figuren zich op het erf begaven. Het uiteindelijke verzoek van de schoolleiding om de dam geheel af te sluiten is nimmer gehonoreerd. Het is voor de school niet duidelijk waarom de instanties verstek hebben laten gaan dat zulks niet is geschied.

Volgens verkregen informatie heeft P.K. op donderdag 24 juli omstreeks 12.15 uur kans gezien om via deze dam van het rijstveld dat loopt naast de school zich toegang te verschaffen tot de 4de klas van de school, waar hij op beestachtige wijze Faroesha Khodabaks heeft vermoord met messteken. Na deze daad gelukte het de schoolleiding P.K. te overmeesteren en hem te binden aan handen en voeten, daar hij volgens de schoolleiding verder in staat was om nog andere leerlingen te verwonden/ vermoorden. De intussen ingeschakelde politie van post Corantijn zat zonder vervoer en de agenten die toen dienst hadden, vroegen om precies na te gaan wat er aan de hand was en terug te bellen. Volgens de uitgegeven verklaring heeft de schoolleiding tot nog twee keren toe tevergeefs gebeld.

Daar de schoolleiding laksheid wordt verweten, meent zij juist het tegendeel te bewijzen, dat de school heel hard haar best heeft gedaan, maar nergens hulp heeft mogen krijgen voor de veiligheid van de school en voor professionele hulp van P.K. De schoolleiding betreurt dit ten zeerste. In reactie op het geheel zegt vader Asif Khodabaks dat zulks nimmer had moeten plaatsvinden. Er was gewoon niet de "right man on the right place", waardoor P.K. vrij spel heeft gehad. Het is allemaal niet goed te praten zegt vader Khodabaks. ‘Het gerucht dat mijn dochter een liefdesaffaire zou hebben met de jonge moordenaar, betreurt de familie ten zeerste. Het klopt van geen kanten dat Faroesha een relatie zou hebben met P.K.", zegt een diep terneergeslagen vader Asif Khodabaks. "Dit is een absolute onwaarheid dat wordt verkondigd via mofo koranti en enkele mediahuizen", zegt Khodabaks.Vandaag zal er sectie op het lijk worden gepleegd door de anatoompatholoog.


Danny Jibodh

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

28-07-2008

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics