Nickerie.Net, maandag 28 juli 2008


Planbureau belicht handelsrelatie Suriname - EU
Geplaatst: 28/07/2008

Paramaribo -  De Stichting Planbureau Suriname heeft recentelijk een rapport uitgebracht over de handelsrelatie tussen Suriname en de EU. Het rapport behandelt onder meer de formele samenwerking tussen de EU en Suriname en de exportontwikkelingen op het gebied van de goederenhandel over de periode 1996-2007. De ACP-EU samenwerking dateert van 1957. Toen committeerden lidlanden zich bij de oprichting van de Europese Economische Gemeenschap aan het leveren van een bijdrage aan de economische ontwikkeling van hun koloniŽn en overzeese gebieden. Deze samenwerking legde de basis voor de Lomť Conventie (1975). In totaal werden 4 Lomť Conventies gesloten en in 2000 de Cotonou-overeenkomst voor de duur van 20 jaren.

De Cotonou-overeenkomst biedt gelegenheid tot het formuleren van een nieuw handelshoofdstuk tussen de ACP en de EU, de zogenaamde partnerschapsovereenkomsten. Deze nieuwe regelingen zijn noodzakelijk omdat internationaal preferentiŽle handelsarrangementen, zoals opgenomen in de Lomť Conventie, niet langer worden toegestaan. Deze preferentiŽle arrangementen zijn niet conform de WTO-regels. De Cariforum-EU Economic Partnership Agreement is reeds een feit. Deze luidt het nieuw hoofdstuk in, van de formele handelsrelatie tussen Suriname en de EU, via de Cariforum Ė EU samenwerking. Dit rapport geeft aan welke startpositie Suriname heeft bij het ingaan van deze nieuwe handelsrelatie.

Suriname is formeel in 1976 toegetreden tot de Lomť Conventie. Een blik op de ontwikkeling van de goederenhandel van Suriname met de EU als resultaat van deze samenwerking, geeft als slotsom dat de export van Suriname naar de EU weinig veranderd is. De export betreft merendeels primaire producten uit de mijnbouw en agrarische sector, terwijl de Lomť Conventie ook preferentiŽle exporten van industrieproducten voorstond.

De export van producten van de categorie Voedselindustrie is marginaal vertegenwoordigd in de waardeontwikkelingen. In 1996 maakt deze afdeling circa 0,2% uit van de totale exportwaarde van Suriname naar de EU. In 2007 is het percentage marginaal gestegen tot circa 0,4% van de totale exportwaarde. Circa 70% van de totale exportwaarde van Surinaamse producten naar de EU betreft slechts 2 producten. Het aandeel van EU-producten in de import daalde van 33% in 1997 naar 24% in 2007.

De relatie met de EU is echter zeer belangrijk, gelet op het aandeel van de export en import in de totale handel van Suriname. Ook de technische en financiŽle assistentie vanuit de EU is bepalend geweest voor de economische ontwikkeling van het land.

De delegatie van de Europese Commissie in Suriname heeft eind maart 2007 ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het Verdrag van Rome, verklaard dat Suriname sinds zijn onafhankelijkheid in 1975 al ruim 165 miljoen euro aan hulp ontvangen heeft van de Europese Unie. De belangrijkste gebieden van samenwerking betroffen de transportsector (60% van alle EDF), microprojecten, de rijstsector, de bananensector, de private sector, milieumanagement, good governance en democratie.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

28-07-2008

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics