Nickerie.Net, maandag 28 juli 2008


Schoolkinderen bijzonder onderwijs Nickerie gedupeerd

Geplaatst: 23/07/2008

Nickerie -  Ouders van schoolkinderen die bijzonder onderwijs (BO) genieten in Nickerie hebben hun gal voor de zoveelste maal gespuugd bij de onderwijsinspectie. De ouders zeggen dat hun kinderen al geruime tijd heel vroeg in de morgen moeten opstaan en weer laat in de middag met hongerige magen hun huis bereiken. Deze kinderen, afkomstig uit zowel de oostelijke als de westelijke polders, variŽrend in de leeftijdsklasse 10-12 jaar, moeten heel vroeg meereizen met leerlingen van het VOJ en het VOS in een schoolbus. Ook zeggen de ouders dat hun kinderen vaak niet door de buschauffeurs thuis worden opgehaald en ook niet worden afgezet. De kinderen moeten vaak te voet hun huis bereiken. Wanneer het regent moeten zij nog langere afstanden afleggen.

De keerzijde is dat andere bussen die ook rijden op deze route, wel in alle hoeken en gaten rijden om hun passagiers op te halen. Volgens de ouders in de westelijke polders stribbelen bepaalde buschauffeurs tegen om de volledige route uit te rijden. De ouders zeggen niet tevreden te zijn met de werkzaamheden van bushouders van wie vaak een bus op meerdere trajecten rijdt. Na school wachten de BO-leerlingen vaak op een andere locatie waar de bus hen ophaalt. Het wachten gebeurt meestal zonder controle wat wel gevaarlijk wordt geacht door de ouders van de BO-leerlingen die zitten op de Monkou- en Gruntjesschool.

Onderwijsinspecteur Roy Katisa om reactie gevraagd, zegt dat het probleem hem bekend is en reeds besproken is met het hoofd Technische Dienst Nickerie om te zorgen voor een aparte bus om deze kinderen te vervoeren van en naar school. Echter is het volgens de onderwijsinspecteur zo dat het voorstel afgewezen is door de leiding van het ministerie. Wat de redenen voor de afwijzing zijn, weet men niet. Aan DBS is verder medegedeeld dat sedert augustus 2006 een rapport van dit probleem is gemaakt. Dit is ook naar de desbetreffende instanties verzonden.

Vanwege vervoersproblemen is het duidelijk merkbaar dat de prestaties van kinderen die bijzonder onderwijs moeten volgen, anno 2008 een daling gaan vertonen.
Uit cijfers blijkt dat er thans acht leerlingen vanuit de oostelijke polders de bijzondere scholen bezoeken. Eerder was het aantal 20. In de westelijke polders waar het aantal op 22 stond, zijn het er nu maar 14 leerlingen. Het is betreurenswaardig dat deze kinderen de school niet adequaat kunnen bezoeken. Ouders die tot vervelens toe hebben geklaagd bij de instanties, hebben hun weg nu gevonden om dit probleem via de pers wereldkundig te maken.


Danny Jibodh

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

23-07-2008

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics