Nickerie.Net, maandag 28 juli 2008


Sleephelling Bigipan nachtmerrie voor vissers
Geplaatst: 24/07/2008

Nickerie -  Het Bigipan beheersgebied, waar veel vissers hun dagelijks brood verdienen en waar toeristen komen genieten van de rust, geniet steeds meer belangstelling. Vissers en touroperators hebben al geruime tijd aangegeven dat er vanuit de bestuursdienst veel meer gedaan zal moeten worden om toeristen beter te faciliteren tijdens hun reis naar Bigipan. In het districtsplan van 2008 staat aangegeven dat in het ressort Oostelijke Polders er dringend behoefte bestaat om zowel vissers als toeristen beter te faciliteren door een aanmeersteiger te bouwen. Vissers zeggen weinig hoop te hebben dat er een betere aanmeersteiger wordt gebouwd. Deze zou naar verkregen informatie allernaast het LVV-gebouw komen te staan. Ondanks dat het staat opgetekend als een ‘korte termijn planning’, is tot op heden niks hiervan merkbaar.

De Bigipan-vissers hebben ook laten doorschemeren dat de huidige sleephelling een algehele metamorfose moet ondergaan. Deze helling bevindt zich in een deplorabele staat en wordt met de dag slechter. Het wordt voor bootslieden steeds moeilijker om hun beladen boten over de sleep te krijgen. De sleephelling die geheel is opgetrokken uit houtmateriaal ligt ook vlak naast een duiker wat volgens de vissers technisch bekeken geen gezonde zaak is. Er is een voorstel geopperd om de sleephelling zodanig te verplaatsen dat deze niet te dichtbij de duiker staat en dat er een geheel nieuw ontwerp moet komen die het slepen efficiënter maakt.

Het is ook aan DBS medegedeeld dat er plannen zijn om in de naaste toekomst een helikopterplatform in de buurt van de kampen te bouwen. Vissers zeggen hiervan ook gehoord te hebben, maar weten niet wie precies met deze plannen rondloopt. Zij zien graag dat zulks niet komt in het gebied, omdat er volgens hen een totale verstoring zal plaatsvinden in het gebied en wie weet ook een bron van malafide praktijken kan worden. Met dit alarm hopen de vissers een impuls te hebben gegeven aan de bestuursdienst van Nickerie om ontwikkelingen in dat gebied goed te volgen.


Danny Jibodh

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

24-07-2008

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics